Więcej

  Najczęstsze przyczyny zgonów na Litwie — choroby krążenia i nowotwory złośliwe

  Centrum Informacji Zdrowotnej Instytutu Higieny przygotowało zbiorcze dane dotyczące przyczyn śmierci mieszkańców Litwy zmarłych w 2022 r. Jak wynika z udostępnionego raportu, w ubiegłym roku głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, COVID-19 i zewnętrzne przyczyny. Stanowiło to 82,4 proc. wszystkich przyczyn zgonów.

  Czytaj również...

  Na Litwie w 2022 r. zmarły 42 884 osoby, czyli o 4 862 osoby mniej niż w 2021 r. Z danych Centrum Informacji Zdrowotnej Instytutu Higieny wynika, że ponad połowa zmarła z powodu chorób układu krążenia, co stanowi 52,5 proc. wszystkich zgonów, 18,4 proc. z powodu nowotworów złośliwych, 6,1 proc. z powodu COVID-19 i 5,4 proc. z zewnętrznych przyczyn.

  Czytaj więcej: Historia rakiem pisana

  Przyczyny śmierci u mężczyzn

  W ubiegłym roku na Litwie zmarło 20 457 mężczyzn, w porównaniu z 2021 r. — o 2 432 mniej. Śmiertelność mężczyzn w 2022 r. wyniosła 1 548,4 przypadków na 100 tys. mężczyzn (1 752,9 przypadków w 2021 r.). „Najwięcej (46 proc.) mężczyzn zmarło z powodu chorób układu krążenia, z czego 61,3 proc. zmarło z powodu choroby niedokrwiennej serca, 21,2 proc. z powodu chorób naczyń mózgowych” — czytamy w raporcie Centrum Informacji Zdrowotnej.

  Od nowotworów złośliwych w 2022 r. na Litwie zmarło 4 278 mężczyzn, co stanowi 20,9 proc. wszystkich zmarłych. Większość mężczyzn zmarła z powodu nowotworów złośliwych tchawicy, oskrzeli i płuc, gruczołu krokowego i żołądka. Około 8 proc. (1 658) zmarłych odeszło z powodu zewnętrznych przyczyn śmierci. Spośród nich 60,5 proc. zmarło w wyniku nieszczęśliwych wypadków (m.in. wypadków drogowych, upadków, utonięć, przypadkowych zatruć). Z powodu zewnętrznych przyczyn zmarło 2,4 razy więcej mężczyzn niż kobiet.

  Centrum Informacji Zdrowotnej zauważa również, że 1 260 mężczyzn (6,2 proc. ogółu zmarłych mężczyzn) zmarło na COVID-19. W porównaniu z 2021 r. śmiertelność mężczyzn spadła 2,6 razy. Tymczasem choroby układu pokarmowego stanowiły 5,6 proc. przyczyn zgonów wśród mężczyzn, z ich powodu zmarło 1 153 mężczyzn.

  Śmiertelność wśród kobiet

  W 2022 r. na Litwie zmarło 22 427 kobiet, w porównaniu z 2021 r. — o 2 430 mniej. Centrum Informacji Zdrowotnej podaje, że najwięcej kobiet (58,4 proc.) zmarło z powodu chorób układu krążenia. Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w 2022 r. wyniosła 866,8 przypadków na 100 tys. kobiet (w 2021 r. — 883,3 przypadków). Z powodu nowotworów złośliwych w 2022 r. zmarło 3 621 kobiet, co stanowi 16,1 proc. wszystkich zmarłych kobiet. Spośród nich największa liczba zgonów dotyczyła nowotworów piersi, okrężnicy i trzustki.

  Trzecią przyczyną zgonów kobiet była choroba COVID-19. W 2022 r. zmarło na nią 1 346 kobiet (6 proc.). Śmiertelność z powodu koronawirusa w ostatnich latach wynosiła 89,1 przypadków na 100 tys. kobiet i zmniejszyła się o 2,8 razy w porównaniu z 2021 r. Na czwartym miejscu wśród przyczyn śmierci u kobiet są choroby układu pokarmowego. Z ich powodu w 2022 r. zmarły 1 053 kobiety, co stanowi 4,7 proc.

  W 2022 r. nowotwór złośliwy był przyczyną śmierci 4 278 mężczyzn. Większość zmarła z powodu raka tchawicy, oskrzeli i płuc
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Przyczyny śmierci ludności w wieku produkcyjnym

  W 2022 r. 23 proc. wszystkich zgonów nastąpiło wśród mieszkańców w wieku 16-64 lat (34,5 proc. zgonów mężczyzn i 12,8 proc. kobiet). Najwyższy odsetek zgonów wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym spowodowany był chorobą niedokrwienną serca (18,8 proc.), nowotworami narządów trawiennych (7,1 proc.) i chorobami wątroby (6,9 proc.). Liczba zmarłych kobiet w wieku produkcyjnym była 2,4 razy mniejsza niż liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym. 11,1 proc. kobiet w wieku 16-64 lat zmarło z powodu choroby niedokrwiennej serca, 10,2 proc. — nowotworów narządów trawiennych, 9,2 proc. z powodu chorób wątroby.

  Czytaj więcej: Wyglądasz tak jak to, co jesz. Balans zdrowego trybu życia

  Przyczyny śmierci u dzieci

  W 2022 r. zmarło 58 dzieci w wieku od 1 do 17 lat — 35 chłopców i 23 dziewczynki. Głównymi przyczynami zgonów u dzieci były zewnętrzne przyczyny (37,9 proc.), nowotwory złośliwe (15,5 proc.) i choroby układu nerwowego (12,1 proc.). W 2022 r. 22 dzieci (16 chłopców i 6 dziewczynek) zmarło z przyczyn zewnętrznych, czyli o 15,4 proc. mniej niż w 2021 r.

  W 2022 r. zmarło 67 dzieci poniżej 1 roku życia, w porównaniu z 2021 r. — o 6 mniej. Wskaźnik umieralności niemowląt w 2022 r. to 30,1 przypadków na 1 000 żywych urodzeń (w 2021 r. 31 przypadków). Głównymi przyczynami śmierci niemowląt były choroby okresu okołoporodowego (40,3 proc.) i wady wrodzone (40,3 proc.).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłahi.lt

  Więcej od autora

  Proponuje się umożliwienie zakupu produktów bezpośrednio u rolników

  Ministerstwo Gospodarki i Innowacji RL oraz Rada ds. Konkurencji ostrzegają jednak, że zmiany ograniczą możliwość udziału wszystkich chętnych dostawców, tworząc różne warunki konkurencji. Produkty od drobnego rolnika — do nabywcy Nowelizacja przewiduje, że nowy tryb byłby stosowany wyłącznie wobec bardzo małych,...

  Nieopodal Wilna otwarto centrum rehabilitacji dla dzieci chorych na raka

  Eglė Mėlinauskienė, założycielka fundacji „Mamų unija”, mówi, że głównym celem placówki jest niesienie pomocy całej rodzinie, ponieważ to silni rodzice są najmocniejszym oparciem dla dziecka. — Naszym celem jest pomoc całej rodzinie. Kiedy mama, tata są stabilni i silni, mogą...

  Strajkujący nauczyciele: chodzi nam też o dobro uczniów

  — Również nasza szkoła dołączyła do nauczycieli na całej Litwie. Nasi nauczyciele są zrzeszeni w Związkach Zawodowych Pracowników Oświaty Litwy i chcąc polepszyć warunki pracy zarówno nasze, jak i uczniów, postanowiliśmy wziąć udział w strajku ostrzegawczym — w...

  Dworek w Szumsku przywracany do życia

  30 km na południowy wschód od Wilna, tuż przy granicy państwowej z Białorusią, przy gościńcu zwanym Czarnym Traktem leży nieduże miasteczko — Szumsk. Dzisiaj znane jest z odbywających się tu co roku na zakończenie lata Katolickich Dni Młodzieży, które...