Więcej

  Czasu na wybranie egzaminów już niewiele

  Do 15 stycznia wydłużono czas, w którym absolwenci mogą jeszcze zdecydować się na składanie wybranych egzaminów maturalnych. Uczniowie mogą wybrać dodatkowe egzaminy państwowe z dowolnego przedmiotu, z wyjątkiem egzaminów szkolnych — artystycznego i technologii.

  Czytaj również...

  Czas na wybór wydłuża się ze względu na tych maturzystów, którzy jeszcze nie zdążyli wybrać potrzebnych egzaminów lub chcieliby zmienić swoją pierwotną decyzję.

  Zdać matematykę

  Szczególnie istotna jest matura z matematyki. Ten obowiązkowy egzamin może zaważyć na losach wielu absolwentów. Jeśli matematyka nie zostanie zdana, zamkną się drzwi nie tylko do uniwersytetów, ale także do szkół wyższych. Egzamin ten jest wymagany również u przyszłych studentów na płatnych studiach.

  „W przeciwieństwie do lat ubiegłych, matura z matematyki w 2024 jest konieczna zarówno dla kandydatów na miejsca finansowane przez państwo, jak i dla miejsc niefinansowanych w szkołach wyższych. Zostało to zapisane w poprawkach do Ustawy o nauce i studiach przyjętych w 2021 r. w celu podniesienia jakości szkolnictwa wyższego” — podaje resort oświaty na swej oficjalnej stronie.

  Czytaj więcej: Są już pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

  Na studia z wynikami co najmniej z trzech egzaminów

  Łącznie kandydaci mogą zdawać maksymalnie siedem egzaminów maturalnych. Według Narodowej Agencji Edukacji do matury zgłosiło się 27 716 kandydatów, podobnie jak w ubiegłym roku. Nieco więcej absolwentów zdecydowało się przystąpić do egzaminów państwowych z języka i literatury litewskiej oraz matematyki, jak również chemii.

  W 2024 r. osoby chcące studiować zarówno na finansowanych, jak i niefinansowanych miejscach w państwowych i niepaństwowych uczelniach wyższych, będą musiały zdać trzy państwowe egzaminy maturalne: z języka i literatury litewskiej, matematyki (nie dotyczy kandydatów na studia artystyczne) oraz dowolnego innego przedmiotu wybranego przez kandydata.

  W przypadku kandydatów na studia wyższe średnia arytmetyczna ocen z trzech państwowych egzaminów maturalnych będzie musiała wynosić co najmniej podstawowy poziom osiągnięć w nauce w przypadku przyjęcia na studia uniwersyteckie i nie niższy niż zadowalający w przypadku ubiegania się o studia w kolegium.

  Dla studentów medycyny potrzebny egzamin z chemii

  Absolwenci, którzy w tym roku będą chcieli rozpocząć studia medyczne na Litwie, będą musieli przystąpić do państwowej matury z chemii. Wynik z tego przedmiotu będzie się składał na ogólny wynik konkursowy (lit. konkursinis balas) podczas rekrutacji na studia. Według Narodowej Agencji Edukacji do 6 grudnia tego roku 1 701 uczniów zdecydowało się przystąpić do państwowej matury z chemii. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 1 429 absolwentów.

  Od przyszłego roku nie będzie już obowiązywał wymóg średniej ocen rocznych, ale wszyscy kandydaci będą musieli osiągnąć minimalny wynik konkursowy ustalony przez same uczelnie.

  Na bezpłatne studia również poza kolejką

  Od 2024 r. będzie też istniała dodatkowa kolejka konkursowa dla kandydatów na finansowane przez państwo miejsca na studiach w szkołach wyższych. To możliwość skierowana do młodych osób z rodzin o bardzo niskich dochodach, sierot, osób z niepełnosprawnościami, a także dla absolwentów studiów krótkoterminowych i osób z praktycznym doświadczeniem. Będą oni podlegać takim samym wymogom przygotowania.

  Jeżeli młody człowiek nie zamierza podejmować studiów wyższych, a chciałby tylko uzyskać świadectwo dojrzałości, będzie musiał zdać dwa egzaminy maturalne: obowiązkowy egzamin z języka i literatury litewskiej oraz jeszcze jeden egzamin dojrzałości z dowolnego przedmiotu lub przygotować pracę dojrzałości.

  Czytaj więcej: Trudny wybór: studia

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłasmsm.lrv.lt

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...