Więcej

  Są już pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

  Agencja Edukacji Narodowej (NŠA) podała pierwsze wyniki państwowych egzaminów maturalnych: języka i literatury litewskiej, matematyki, języka obcego (niemieckiego i francuskiego), geografii i biologii.

  Czytaj również...

  „Udział procentowy uczniów, którzy umiejscowili się na najwyższym poziomie 86-100 pkt., w tym roku jest większy” — ocenia wyniki swoich podopiecznych Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

  Czytaj więcej: Adam Błaszkiewicz laureatem Nagrody im. Grażyny Langowskiej

  Wyniki z litewskiego nieco lepsze

  Co roku wiele emocji wzbudzają wyniki matury z obowiązkowego państwowego egzaminu z języka i literatury litewskiej. Do tego egzaminu podchodzą wszyscy maturzyści bez wyjątku, ponieważ ocena z tego przedmiotu oraz dodatkowo dowolnego innego jest niezbędna dla uzyskania świadectwa dojrzałości. Uczniowie szkół mniejszości narodowych uczą się litewskiego według programu nauczania identycznego z programem dla szkół litewskich, co stawia ich w niekorzystnej sytuacji. Tym niemniej radzą sobie dobrze.

  W tym roku do państwowego egzaminu maturalnego z języka i literatury litewskiej przystąpiło ogółem 16 948 kandydatów. Egzamin zdało 92,8 proc., a setki otrzymało 342 kandydatów, co stanowi 2 proc. składających egzamin. W ubiegłym roku liczba osób, które zdały ten egzamin, była nieco niższa (92 proc.), ale nieco więcej otrzymało najwyższą ocenę (2,2 proc.).

  — Tylko 50 uczniów ze szkół nielitewskich (z polskim, rosyjskim, białoruskim językiem nauczania) trafiło na ten najwyższy poziom wyników w przedziale 86-100. Z tych 50 osób 18 uczniów jest z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, co oznacza, że co piąty uczeń naszej szkoły osiągnął najwyższy poziom. Zauważyć też należy, że z 95 maturzystów naszej szkoły 92 zdecydowało składać państwowy egzamin z języka litewskiego — cieszy się dyrektor Adam Błaszkiewicz, komentując wyniki z języka litewskiego.

  Na maturze z języka litewskiego uczniowie piszą wypracowanie na jeden z podanych tematów. W tym roku większość zdecydowała się przemyśleć temat „Od czego zależy poczucie własnej wartości osoby?” — wybrało go 10 746 uczniów. Drugim chętnie wybieranym tematem było „Przedstawienie kobiety w dziełach literackich”. Podjęło się go 4 300 kandydatów. 1 044 kandydatów postanowiło napisać rozprawkę na temat „Czy kultura rolnicza ma znaczenie dla współczesnego człowieka?”, a temat eseju literackiego „Aspiracje do poprawy społeczeństwa w literaturze” przyciągnął uwagę 758 kandydatów.

  Liczba kandydatów, którzy nie zdali egzaminu w tym roku, jest niższa niż w roku ubiegłym: 7,2 proc. kandydatów nie zdało egzaminu, w 2022 r. — 8 proc.

  Próg zdania egzaminu z języka i literatury litewskiej wynosi 30 punktów na 100 możliwych. Średnia wyników egzaminu wynosi 56,3 pkt (w ubiegłym roku — 55,9).

  Kandydaci, którzy nie zdali państwowego egzaminu maturalnego z języka i literatury litewskiej, przystąpią do szkolnego egzaminu maturalnego w powtórkowej sesji 13 lipca.

  Czytaj więcej: Język litewski na maturze: trudne tematy i „wyciek”

  Znacznie lepsze wyniki z matematyki

  Spośród 95 tegorocznych maturzystów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie do matury z matematyki podeszło 80 uczniów. To bardzo wysoki odsetek zdających — uczniowie podchodzą do składania tego przedmiotu również ze względu na to, że wynik państwowego egzaminu z matematyki jest wymagany podczas rekrutacji na studia wyższe na Litwie.

  — Egzamin z matematyki złożyli wszyscy spośród tych, którzy zdecydowali się go składać. Nie zdała jedna osoba — informuje Adam Błaszkiewicz. — Powiedziałbym, że ten rezultat jest o wiele lepszy niż w roku ubiegłym. Trochę smuci, że nie mamy z matematyki „setek”, chociaż ocen w przedziale 86–100 jest na poziomie 15 proc. Trochę zabrakło szczęścia niektórym, bo otrzymali oceny 98, 96 czy 92, co też jest bardzo dobrym wynikiem.

  Jak dodaje, w tym roku uczniowie mieli możliwość przymierzenia się do matury z matematyki na egzaminie próbnym, co pomogło przygotować się do egzaminu państwowego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Państwowy egzamin maturalny z matematyki składało ogółem na Litwie 14 334 kandydatów, o 150 mniej niż w roku poprzednim. Egzamin zdało 84,6 proc. składających, co w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy egzaminu nie złożył co trzeci uczeń, jest wynikiem znacznie lepszym (w 2022 r. zdało 64,6 proc., w 2021 r. — 84,8 proc.). Wynik stu punktów otrzymało 179 osób, co stanowi 1,2 proc. ogółu kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu (w 2022 r. — 0,8 proc.).

  Aby uzyskać najwyższą ocenę w tegorocznym egzaminie, konieczne było zdobycie 56-60 punktów. Próg zdania egzaminu z matematyki wynosił 10 punktów na 60 możliwych. Średnia wyników egzaminu wynosi 23,9 pkt (w 2022 r. — 16,3, w 2021 r. — 21,9).

  Egzaminu nie złożyło ponad 2 tys. kandydatów, czyli 15,4 proc. (w 2022 r. — 35,4 proc., w 2021 r. — 15,2 proc.).

  752 maturzystów składało język polski

  W tym roku na egzamin z języka polskiego jako ojczystego zdecydowała się podobna liczba uczniów jak w ubiegłym roku — 752 (w 2022 r. — 751 absolwentów). Na szkolny egzamin z języka ojczystego składały się zadania związane ze zrozumieniem i tworzeniem tekstu.

  — Wyniki z szkolnego egzaminu z języka polskiego również są dobre. Złożyli go wszyscy uczniowie — informuje Adam Błaszkiewicz.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wszyscy maturzyści na Litwie zdali egzaminy z języków obcych, francuskiego (15 kandydatów) i niemieckiego (28).

  W tym roku więcej kandydatów przystąpiło do egzaminów z geografii i biologii.

  98,6 proc. kandydatów zdało egzamin z geografii (2022 m. — 99,2 proc.). 97,8 proc. uczniów zdało egzamin państwowy z biologii (w 2022 r. — 96,3 proc.).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Proponuje się umożliwienie zakupu produktów bezpośrednio u rolników

  Ministerstwo Gospodarki i Innowacji RL oraz Rada ds. Konkurencji ostrzegają jednak, że zmiany ograniczą możliwość udziału wszystkich chętnych dostawców, tworząc różne warunki konkurencji. Produkty od drobnego rolnika — do nabywcy Nowelizacja przewiduje, że nowy tryb byłby stosowany wyłącznie wobec bardzo małych,...

  Nieopodal Wilna otwarto centrum rehabilitacji dla dzieci chorych na raka

  Eglė Mėlinauskienė, założycielka fundacji „Mamų unija”, mówi, że głównym celem placówki jest niesienie pomocy całej rodzinie, ponieważ to silni rodzice są najmocniejszym oparciem dla dziecka. — Naszym celem jest pomoc całej rodzinie. Kiedy mama, tata są stabilni i silni, mogą...

  Strajkujący nauczyciele: chodzi nam też o dobro uczniów

  — Również nasza szkoła dołączyła do nauczycieli na całej Litwie. Nasi nauczyciele są zrzeszeni w Związkach Zawodowych Pracowników Oświaty Litwy i chcąc polepszyć warunki pracy zarówno nasze, jak i uczniów, postanowiliśmy wziąć udział w strajku ostrzegawczym — w...

  Dworek w Szumsku przywracany do życia

  30 km na południowy wschód od Wilna, tuż przy granicy państwowej z Białorusią, przy gościńcu zwanym Czarnym Traktem leży nieduże miasteczko — Szumsk. Dzisiaj znane jest z odbywających się tu co roku na zakończenie lata Katolickich Dni Młodzieży, które...