Więcej

    Aneta Olszewska

    Prezydent RP: „Wilno i Warszawa są bliżej siebie niż kiedykolwiek”

    Wspólne dziedzictwo, świętowanie i wyzwania „Od czasu pamiętnej decyzji Jagiełły Wielkie Księstwo Litewskie realizowało swoją polityczną rolę w Europie wraz z Królestwem Polskim. Rzeczpospolita Obojga...

    „Chcemy wyrazić wdzięczność za wszystko, co zrobił Jan Paweł II”

    — Chcemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność za wszystko, co św. Jan Paweł II zrobił i jednocześnie modlić się za naszą ojczyznę, za...