Więcej

    Piotr Wyszomirski

    Wróblewski i po… Ważna wystawa w Lublinie

    Nadal jednak niewiele osób wiąże jego twórczość z miastem rodzinnym, a przecież doświadczenia wileńskie wywarły na twórczość autora koncepcji realizmu bezpośredniego wpływ zasadniczy. Okres wileński...