Więcej

  Zbigniew Siemienowicz

  Kamień na „Szlaku Marszałka Józefa Piłsudskiego”

  Nieopodal skrzyżowania szosy Wilno-Ejszyszki i żwirówki z Podborza do Dajnowa (...)

  Ślepa wierność stereotypom tkwi w sensie narodowości

  Bezprecedensowy w ciągu całego okresu powojennego propagandowy atak na (...)

  Bolszewickie przeżytki w świadomości na Litwie

  Teza, że Litwini byli dzielnymi wojownikami z bolszewikami, jest dosyć mocna (...)

  „Pan z Litwy i po polsku? Nie pojmuję wcale…”

  Jak to się stało, że na Litwie, gdzie obok nazwisk litewskiego pochodzenia było bardzo dużo nazwisk pochodzenia polskiego (...)

  Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

  Coraz więcej ciekawskich kieruje się do archiwum, by dociec, kim jesteśmy (...)

  „Błądząca” Pogoń — relacje polsko-litewskie

  W społeczeństwie litewskim dominuje przekonanie, że polonizacja Wileńszczyzny jest wynikiem działalności spolszczonej szlachty i duchowieństwa. Niejeden Litwin wierzy, że duchowieństwo na Litwie nie tylko w przeszłości, ale także i obecnie, polonizuje Wileńszczyznę. Narodowcy litewscy są przekonani, że parafie Wileńszczyzny były szybko spolonizowane, ponieważ nie wpuszczano tam mowy litewskiej.