Posty tego autora: Zbigniew Siemienowicz

Kamień na „Szlaku Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Jedni twierdzą, że ten kamień upamiętnia Marszałka Józefa Piłsudskiego, inni uważają, że jest pamiątką wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego Fot archiwum

Ślepa wierność stereotypom tkwi w sensie narodowości

Naukowcy zauważają istniejące różnice antropometryczne u ludzi z Wileńszczyzny w porównaniu z resztą Litwy i Żmudzią Fot Aleksander Borowik

Bolszewickie przeżytki w świadomości na Litwie

[caption id=”attachment_21487″ align=”alignleft” width=”300″ caption=”Chociaż mimo że w dobie obecnej żadna siła polityczna, żaden wróg nie pretenduje do Wilna, Litwini uważają każde ustępstwo wobec

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Dec 2010

„Pan z Litwy i po polsku? Nie pojmuję wcale…”

Na pomniku Wieszcza w Wilnie jedyny napis to "Adomas Mickevičius" Fot Marian Paluszkiewicz

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Coraz więcej ciekawskich kieruje się do archiwum, by dociec, kim jesteśmy, dowiedzieć się swego pochodzenia, kim byli nasi przodkowie Tym bardziej, że zwątpienie zaczyna

Autor: Zbigniew Siemienowicz

24 Sep 2010

Biskup Kazimierz Michalkiewicz wydał rozporządzenie, aby oprócz kościoła św. Mikołaja, odbyć się miały w niedzielę i święta kazania litewskie w Katedrze

„Błądząca” Pogoń — relacje polsko-litewskie

[caption id=”attachment_17500″ align=”alignleft” width=”300″ caption=”Biskup Kazimierz Michalkiewicz wydał rozporządzenie, aby oprócz kościoła św Mikołaja, odbyć się miały w niedzielę i święta kazania litewskie w

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Sep 2010