Więcej

  Nieszczęśliwi, ale wykształceni

  W najbliższych latach Litwa, podobnie jak większość państw europejskich, będzie w coraz większym stopniu zmagać się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa.
  W chwili obecnej w Europie żyje około 605 mln ludzi starszych, a seniorzy stanowią 20 proc. ogółu mieszkańców.
  Demografowie zakładają, że do roku 2050 osoby w wieku 60-79 lat będą stanowić jedną czwartą całej ludności Unii Europejskiej.
  A jak się żyje seniorom w naszym kraju? Wyniki badań, przeprowadzonych na podstawie indeksu „Global AgeWatch” dowodzą, że według stabilności finansowej seniorzy Litwy zajmują 53. miejsce wśród 100 badanych państw. Czyli są prawie po środku.
  Jeśli chodzi o opiekę zdrowia, są na 65. miejscu, ale na podstawie tak zwanego „indeksu otoczenia” Litwa jest na 90. miejscu w świecie.
  Można się chwalić, że za nami jest jeszcze sporo krajów, np. Tanzania, Gaza, Mozambik, Afganistan… Ale o życiu seniorów w Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Kanadzie, Niemczech możemy tylko marzyć.
  Jest co prawda jeden wskaźnik, według którego seniorzy Litwy zajmują miejsce czołowe. To wykształcenie. Ale znów paradoks. Więc dlaczego są tak niepotrzebni, tak poniewierani, tak skromnie finansowo ubezpieczeni?
  Czy dziwić się więc trzeba, że seniorzy Litwy należą do najbardziej pesymistycznych w Europie…

  Helena Gładkowska