W miasteczku Mejszagoła znaczące wydarzenie – odsłonięto tablicę pamiątkową i nadano imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego placowi przed dworem Houwaltów w Mejszagole

Uroczyste odsłonięcie tablicy przy Muzeum ks. Prałata Józefa Obrembskiego, upamiętniającej historyczną wizytę prezydentów Polski i Litwy w Mejszagole

8 listopada, obok muzeum ks. Józefa Obremskiego uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa na Wileńszczyźnie z okazji 100. rocznicy urodzin patriarchy ks. Prałata Józefa Obrembskiego.

W celu upamiętnienia przyjaźni obu krajów oraz historycznej osobowości byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego placowi przed dworem Houwaltów w Mejszagole nadano imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Idea, aby uwiecznić pamięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rejonie wileńskim została zainicjowana przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie–Związek Chrześcijańskich Rodzin (ZPL-ZChR). 26 stycznia b.r. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, popierając propozycję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i uwzględniając prośby społeczności Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole oraz wójta gminy Mejszagoła została podjęta decyzja, aby placowi przed dworem Houwaltów w Mejszagole nadać imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rada także przyjęła uchwałę, że obok Muzeum księdza J. Obrembskiego w Mejszagole na cześć pobytu na Wileńszczyźnie prezydentów obu krajów zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa.

14 marca 2006 roku Prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyński i Valdas Adamkus odwiedzili Patriarchę Wileńszczyzny ks. prałata Józefa Obrembskiego z okazji Jubileuszu 100-lecia urodzin, wyrażając szacunek i uznanie za wybitne zasługi w posłudze duszpasterskiej

Mejszagoła jako miejsce upamiętnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wybrana nieprzypadkowo. Miasteczko Mejszagoła słynie z niezwykłej historycznej osobowości – 60 lat mieszkał tu i służył jako ksiądz prałat patriarcha Wileńszczyzny ks. Józef Obrembski. Jego życie i posługa dużymi literami zostały zapisane w historii Wileńszczyzny, którą tak szczerze i gorąco kochał. W 2002 r. za zasługi dla Litwy i rejonu wileńskiego księdzu prałatowi nadano imię honorowego obywatela rejonu wileńskiego. Gdy ks. prałat Józef Obrembski doczekał się 100. rocznicy urodzin, właśnie w miasteczku Mejszagoła w 2006 roku odwiedzili go, a także wyrazili szacunek i wdzięczność za długoletnią posługę duszpasterską prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyński i Valdas Adamkus. Ten znaczący pobyt uwieczniła tablica pamiątkowa przy muzeum ks. Józefa Obrembskiego.
Obchodząc stulecie odrodzenia państw Litwy i Polski i oddając hołd przyjaznym stosunkom między obu narodami, propagowanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, placowi przed dworem Houwaltów w Mejszagole postanowiono nadać imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Plac uwiecznił nie tylko historyczną wizytę, ale także wielką postać historyczną, symbolizującą pokój, zgodę i przyjaźń obu krajów.
Jesteśmy zadowoleni, że odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz ceremonia nadania imienia placowi przed dworem Houwaltów w Mejszagole imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zainteresowała tak wielu honorowych gości. W uroczystych ceremoniach wzięli udział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin europoseł Waldemar Tomaszewski, starosta frakcji sejmowej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašiunienė, zastępczyni starosty sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin Wanda Krawczonok, posłowie na Sejm RL Czesław Olszewski i Jarosław Narkiewicz, ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, członkowie Rady i przedstawiciele Administracji. W uroczystościach uczestniczyli także proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mejszagole ks. Prałat Jan Kasiukiewicz, proboszcz parafii św. Anny w Duksztach Henryk Naumowicz, wspólnoty Gimnazjum im. ks. Józef Obrembskiego w Mejszagole, Żłobka–Przedszkola w Mejszagole, a także lokalni mieszkańcy.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, uwieczniającej wizytę prezydentów obu krajów na Wileńszczyźnie
Wszystkich zgromadzonych przy muzeum ks. Józefa Obremskiego powitała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i przywołując światłą pamięć ks. prałata, z zadowoleniem przyjęła fakt, że ta uroczystość pozwala jeszcze raz oddać hołd tak wielkiej osobowości: „Jesteśmy dumni, że Wileńszczyzna ma taką wielką osobowość, która pozostawiła głęboki ślad w naszej historii. On żył na naszej ziemi i będzie wiecznie żył w naszych sercach”- w swoim przemówieniu oświadczyła mer.
Do pozdrowień przyczynił się także przewodniczący ZPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Podkreślił znaczenie historycznych odwiedzin prezydenta Lecha Kaczyńskiego i doniosłość przyjaznych stosunków obu krajów. Mówiąc o osobowości ks. Józefa Obrembskiego i otwartym na jego cześć muzeum, W. Tomaszewski podziękował mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść za to muzeum, które odświeża naszą pamięć o wielkiej osobowości kapłana i wzmacnia więzi wspólnoty z tym ważnym miejscem.
Przywołując jasną pamięć patriarchy Wileńszczyzny i osobowość tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i podkreślając przyjazne stosunki obu krajów, ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska przeczytała oryginalny list Lecha Kaczyńskiego, wysłany do patriarchy Wileńszczyzny w 2010 roku. Ten oryginał listu został przekazany do muzeum ks. Józefa Obrembskiego. Ambasador przeczytała również list od brata prezydenta, założyciela partii Prawo i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym on dziękuje za uwiecznienie osobowości brata w rejonie wileńskim i wyróżnia go jako wielkiego patriotę Wileńszczyzny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polski Rafał Dzięciołowski odczytał list od szefa Kancelarii Prezydenta Polski Adama Kwiatkowskiego.

Po wszystkich wspomnieniach, ks. Prałat Jan Kasiukiewicz poświęcił tablicę pamiątkową, ogłaszającą, że to miejsce odwiedzili prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyński i Valdas Adamkus i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy.
Ceremonia nadania imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego placowi przy dworze Houwaltów w Mejszagole

Plac im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego uwiecznił nie tylko historyczną wizytę, ale także wielką postać historyczną, symbolizującą pokój, zgodę i przyjaźń obu krajów

Na placu przy dworze Houwaltów mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść przeczytała wszystkim zgromadzonym uchwałę Rady z 26 stycznia 2018 roku w sprawie nadania placowi przy dworze Houwaltów w Mejszagole imienia Lecha Kaczyńskiego i zaprosiła mieszkańców miasteczka Mejszagoła i starostę frakcji sejmowej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin Ritę Tamašiunienė i jej zastępczynię Wandę Krawczonok oraz posłów na Sejm Czesława Olszewskiego i Jarosława Narkiewicza do odsłonięcia symbolicznej tablicy, uwieczniającej nadanie placowi imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wójt gminy Mejszagoła Andrzej Adomaitis w swoim wystąpieniu podziękował radnym Samorządu Rejonu Wileńskiego za przyjętą uchwałę. Wójt również wyraził dumę, że plac im. Lecha Kaczyńskiego będzie w Mejszagole i wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie to miejsce rekreacji i spotkań nie tylko dla mieszkańców miasteczka, ale także dla gości z zagranicy. Do pozdrowień przyczyniła się i starosta frakcji sejmowej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašiunienė: „Cieszę się, że wizyta obu prezydentów nabrała nowych barw w naszej historii, otworzyła nową kartę w historii i na długo pozostanie w naszej pamięci”, – oświadczyła R. Tamašiunienė.
Po uroczystych uroczystościach w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie była celebrowana msza św. w jęz. polskim z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz wzajemnego zrozumienia i jedności przyjaznych narodów litewskiego i polskiego.

Foto. vrsa.lt