Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach przyjmie więcej dzieci

30 kwietnia b.r. Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę finansową i rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie dostępności edukacji w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach”, na którego podstawie przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach będzie miało nową dobudówkę dla powołania dodatkowych grup dzieci.

Rosnąca liczba dzieci w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zwiększa popyt na usługi edukacji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, więc pojawiła się potrzeba, aby zapewnić ich dostępność. Oceniając perspektywę przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach, stwierdzono, że dostępność usług obecnie jest zapewniana tylko częściowo, z powodu braku miejsca nie wszyscy chętni mogą trafić do przedszkola.
W celu rozwiązania tych problemów jest planowana budowa dobudówki przedszkola i stworzenie dodatkowych 100 nowych miejsc pracy – zostaną utworzone 2 nowe grupy przedszkolne po 20 dzieci, 4 nowe grupy żłobkowe po 15 dzieci. Decyzje dotyczące infrastruktury będą miały pozytywny wpływ na wszystkie grupy docelowe, ponieważ nowe miejsca zwiększą dostępność świadczonych usług edukacyjnych.

W najbliższym czasie planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę za pomocą przygotowywanego projektu technicznego i rozpoczęcie procedur zamówień publicznych. Projekt ma zostać zrealizowany do 2020 roku.
Projekt jest realizowany wg 9 priorytetu działań Programu Inwestycyjnego „Edukacja społeczeństwa i zwiększenie potencjału zasobów ludzkich” wg wdrożenia środka 09.1.3-CPMA-R-705 w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej „Zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Całkowita wartość projektu przekracza 1 milion euro, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przydzielono 229 tysięcy euro, fundusze państwowe Republiki Litewskiej wyniosą 20 tys. euro, pozostała kwota zostanie przydzielona przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.