Więcej

  Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach przyjmie więcej dzieci

  Czytaj również...

  30 kwietnia b.r. Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę finansową i rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie dostępności edukacji w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach”, na którego podstawie przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach będzie miało nową dobudówkę dla powołania dodatkowych grup dzieci.

  Rosnąca liczba dzieci w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zwiększa popyt na usługi edukacji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, więc pojawiła się potrzeba, aby zapewnić ich dostępność. Oceniając perspektywę przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach, stwierdzono, że dostępność usług obecnie jest zapewniana tylko częściowo, z powodu braku miejsca nie wszyscy chętni mogą trafić do przedszkola.
  W celu rozwiązania tych problemów jest planowana budowa dobudówki przedszkola i stworzenie dodatkowych 100 nowych miejsc pracy – zostaną utworzone 2 nowe grupy przedszkolne po 20 dzieci, 4 nowe grupy żłobkowe po 15 dzieci. Decyzje dotyczące infrastruktury będą miały pozytywny wpływ na wszystkie grupy docelowe, ponieważ nowe miejsca zwiększą dostępność świadczonych usług edukacyjnych.

  W najbliższym czasie planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę za pomocą przygotowywanego projektu technicznego i rozpoczęcie procedur zamówień publicznych. Projekt ma zostać zrealizowany do 2020 roku.
  Projekt jest realizowany wg 9 priorytetu działań Programu Inwestycyjnego „Edukacja społeczeństwa i zwiększenie potencjału zasobów ludzkich” wg wdrożenia środka 09.1.3-CPMA-R-705 w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej „Zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

  Całkowita wartość projektu przekracza 1 milion euro, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przydzielono 229 tysięcy euro, fundusze państwowe Republiki Litewskiej wyniosą 20 tys. euro, pozostała kwota zostanie przydzielona przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...