Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedziła delegacja z gminy Kosakowo

Nowy wójt zapewnił, że chociaż zmieniły się władze Kosakowa, nawiązane przed wieloma laty więzy partnerstwa będą rozwijane w przyszłości

26 kwietnia do Samorządu wspólnie z delegacją przybył nowo wybrany wójt gminy Kosakowo (Rzeczpospolita Polska) Marcin Majek. Z gminą Kosakowo Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie współpracuje od lat.

Przybyłych gości przywitali zastępczyni mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko z przedstawicielami Administracji Samorządu.
Podczas spotkania zastępczyni mera Samorządu Rejonu Wileńskiego podziękowała przybyłej delegacji za pomyślną 15-letnią przyjaźń i wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Duksztach, którzy są stale zaopatrywani w niezbędne przybory do nauki. Są też organizowane wymiany uczniów podczas wakacji letnich. Wicemer wyraziła słowa szczerej wdzięczności w imieniu mer Marii Rekść, w imieniu wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców gminy Dukszty i wręczyła list dziękczynny za ścisłą współpracę i wspaniałe inicjatywy.

W celu szerszego zapoznania nowo wybranego wójta gminy Kosakowo i delegacji z działalnością Samorządu Rejonu Wileńskiego, wicemer T. Dziemieszko opowiedziała także o priorytetowym obszarze edukacji, istotnych decyzjach Samorządu oraz stosowanych ulgach i dotacjach dla mieszkańców rejonu.
Tymczasem, przybyły po raz pierwszy nie tylko do rejonu wileńskiego, ale także na Litwę, nowo wybrany wójt podziękował przedstawicielom Samorządu za ciepłe przyjęcie i okazję do zapoznania się i omówienia współpracy, która trwa od wielu lat. Nowy wójt zapewnił, że chociaż zmieniły się władze Kosakowa, nawiązane przed wieloma laty więzy partnerstwa będą rozwijane w przyszłości. Przybyły wójt opowiedział także o rozpoczętych pracach, planowanych inwestycjach i ciesząc się z gościnnego partnerstwa, zaprosił do odwiedzenia pięknej gminy Kosakowo.

Po omówieniu możliwości ścisłej i pięknej współpracy wicemer Teresa Dziemieszko wspaniale usposobionym gościom sprezentowała wyjątkową książkę „Palmy Wileńszczyzny”

Po omówieniu możliwości ścisłej i pięknej współpracy wicemer Teresa Dziemieszko wspaniale usposobionym gościom sprezentowała wyjątkową książkę „Palmy Wileńszczyzny”, która rozsławia tradycje wicia wielobarwnych palm na Wileńszczyźnie i wręczyła symboliczną palmę, której tradycja wicia w tym roku uzupełniła zbiór wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego i różnobarwne palmy dumnie prezentują się wśród 22 innych wartości kulturowych Litwy. Przybyli goście również wręczyli prezenty i jedni drugim życzyli nawzajem sukcesu, doniosłych prac i znaczących rozwiązań.
* Przyjazne stosunki pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a gminą Kosakowo zawiązały się ponad 15 lat temu. Od 2004 r. gmina Kosakowo i Szkoła Podstawowa w Duksztach rejonu wileńskiego organizują wymiany uczniów podczas wakacji letnich. Każdego roku, w najpiękniejszej porze roku, 30 – osobowa grupa uczniów wraz z towarzyszącymi nauczycielami z rejonu wileńskiego spędzają letnie wakacje na wybrzeżu gminy Kosakowo, podczas gdy młodzi ludzie z Kosakowa swoje wakacje spędzają w gminie Dukszty, poznając wyjątkową i bogatą w tradycje Wileńszczyznę. Każdego roku dzieci z rejonu wileńskiego i gminy Kosakowo razem spędzają czas na warsztatach muzycznych w Ojranach (gmina Dukszty). Nie ulega wątpliwości, że program wymiany zapewnia nieocenione doświadczenie dla uczniów obu krajów i popularyzuje więzy ścisłej współpracy.

Foto. vrsa.lt