Więcej

  Tomasz Samsel

  „Żółw ne za Šimašius”

  Z wielkim rozczarowaniem przyjąłem głosowanie samorządowców wileńskich w sprawie akredytacji dla szkoły im. Lelewela. Największym zaskoczeniem dla mnie, i to nieprzyjemnym, było to, że wobec...

  Sposobem

  Niedawno ponownie mogliśmy się przekonać o tym, że wprowadzenie jakiekolwiek pluralizmu językowego w państwowej przestrzeni publicznej jest na razie niemożliwe. AWPL złożyła całkiem sensowną propozycję wprowadzenia dwujęzycznych kart do głosowania w rejonach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe. Sejm propozycję tę odrzucił. To trzeba użyć sposobu.

  Porażki demokracji

  Jak uczy historia XX wieku, totalitaryzmy w końcu przegrywają z demokracją.

  Odcinek specjalny — Litwa

  Mamy Europę bez granic, a więc jest okazja porównywać jak to jest na drogach innych państw.

  Komentarz dnia: Zawracanie rzeki kijem

  Tak oceniam kolejny pomysł rządu i przedsiębiorców na walkę z kryzysem.