Złożono kwiaty w Ponarach

Kwiaty złożono także pod pomnikiem pomordowanych w Ponarach Polaków Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek, 8 maja — Czas upamiętniający i jednoczący Tych, którzy stracili życie podczas II Wojny Światowej — miały miejsce obchody, mające na celu uczczenie pamięci osób, które straciły życie w czasie II Wojny Światowej. Z tej okazji żołnierze Kompanii Straży Honorowej Wojska Litewskiego złożyli kwiaty na terenie Memoriału Ponarskiego.

Kwiaty złożono, kolejno, przy Pomniku Ofiar Faszyzmu, Pomniku Ludobójstwa Żydów, pomniku upamiętniającym żołnierzy litewskiej formacji „Vietinė Rinktinė” oraz przy monumencie upamiętniającym pomordowanych w Ponarach — cywilnych obywateli polskich oraz Żołnierzy Armii Krajowej.

Ponary, dziś będące przedmieściem Wilna, w okresie międzywojennym były malowniczą podmiejską miejscowością wypoczynkową, lubianą przez wilnian ze względu na otaczające ją lasy i świeże powietrze. Po rozpoczęciu okupacji Wilna, wojska sowieckie rozpoczęły w Ponarach budowę bazy paliwowej, mającej zaopatrywać radzieckie lotnictwo, rozlokowane na pobliskim Porubanku (obecnie Kirtimai). W tym celu wykopano rowy o średnicy do 9 metrów i łączące je kanały. Budowy jednak nie zakończono, gdyż w roku 1941 wybuchła wojna między ZSRR i nazistowską III Rzeszą, a Wilno trafiło pod okupację niemiecką. Wówczas Ponary upatrzono na miejsce masowych mordów ludności miejscowej ze względu na połączenie kolejowe i wykopane przez sowietów doły. Mordów początkowo dokonywały jednostki niemieckie, później w tym celu stworzono litewską jednostkę „Ypatingasis Būrys”.

W latach 1941-1944 w Ponarach wymordowano blisko 100 tys. osób, w tym ok. 70 tys. Żydów. Wśród pozostałych ofiar od kilkunastu do 20 tys. ofiar stanowili Polacy — w przeważającej większości inteligencja, prawnicy, lekarze, duchowni, działacze społeczni, żołnierze Armii Krajowej i harcerze. Pozostałe ofiary to byli starowiercy, Romowie i jeńcy radzieccy. Nieliczni świadkowie zbrodni opisują ogromne okrucieństwo, jakiego mordercy z kolaboracyjnej formacji dopuszczali się wobec ofiar.

Po wojnie Zbrodni Ponarskiej nie poświęcano większej uwagi, a większość jej sprawców uniknęła odpowiedzialności.

 


PATRIOTYCZNA NOWENNA W LESIE PONARSKIM

codziennie o godz. 15.00
w dniach od 9 do 17 maja

12 maja będą Motocykliści Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego

W 70. rocznicę zamordowania uczniów, harcerzy i nauczycieli wileńskich i kowieńskich gimnazjów w Ponarach 1942-2012