Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2014”

Przed kilkoma tygodniami na swych łamach ogłosiliśmy tradycyjny, a tak popularny wśród naszych Czytelników plebiscyt „Polak Roku 2014”.

W tym roku będzie kolejny — 17.
Jak sugeruje jego nazwa — „Polak Roku” — jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie. Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących Litwę, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2014”.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy to, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.
Następnie Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były „Polakami Roku”, przeanalizuje każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie przez kupony wycięte z gazety (niekserowane!) i nadsyłane do redakcji.
Podliczenia głosów dokona kapituła.
Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”,
Birbynių 4a, LT-02121 -30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem:
„Polak Roku 2014” do 31 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja