Za jakieś 20 lat będzie nas mniej niż 2 miliony…

lotnisko
Plany emigracji snują respondenci w wieku 18-25 lat Fot. archiwum

Kolejne 4 proc. mieszkańców Litwy szykuje się do opuszczenia kraju — podała wyniki sondażu spółka „Spinter tyrimai”. 7,8 proc. respondentów zastanawia się nad wyjazdem, ale konkretnych kroków ku temu jeszcze nie podjęło. Za chlebem wyruszyłoby 17,2 proc. respondentów, pod warunkiem znalezienia dobrej pracy. Ogółem o emigracji skłonnych jest myśleć 28,9 proc. mieszkańców Litwy.

59,7 proc. mieszkańców nie zamierza emigrować, a 11,4 proc. na pytanie nie odpowiedziało.
Sondaż został przeprowadzony 17-28 października br. przez spółkę badania opinii publicznej „Spinter tyrimai”, po zbadaniu opinii 1 004 respondentów od 18 do 75 lat.

— Wyjeżdżam już od kilku lat do pracy sezonowej w Finlandii — mówi mieszkanka Jaszun Oksana Stańczyk. — Wróciłam stamtąd w październiku, w maju następnego roku z pewnością wyjadę ponownie. Policzyłam, że w ciągu 4 miesięcy pracy za granicą zarabiam tyle, co tutaj zarobiłabym w ciągu 1,5 roku. Za granicą, w Anglii, wylądowało też trzech kolegów z mojej klasy — raczej nie mają zamiaru wrócić.

Jak wynika z sondażu, wyjazd przeważnie planują mężczyźni w wieku 18-35 lat, mający średnie wykształcenie, średnie zarobki, pochodzący z centrów rejonowych lub miejscowości wiejskich. Plany emigracji snują respondenci w wieku 18-25 lat.

Tylko 17,2 proc. mieszkańców przyznało, że mieszkają na Litwie w dobrych warunkach, dlatego nie widzą powodów do emigracji. Jeszcze 15,2 proc. mieszkańców mówi, że nie może pozostawić bliskich i krewnych.

— Kiedy zostałam sama z dzieckiem, nie stać mnie było ani na naukę, ani na utrzymanie domu i rodziny, musiałam poszukać innych źródeł zarobków, bo tutaj mogłam znaleźć pracę za jakieś ledwo 1 100 Lt — opowiada Oksana. — Pracę w Finlandii zaproponowała przyjaciółka. Pojechałam, oficjalnie się zatrudniłam. I nie żałuję. Warto było.

Za pozostaniem na Litwie częściej opowiadały się kobiety, osoby w starszym wieku, respondenci mający wyższe wykształcenie, o wyższych dochodach, a także mieszkańcy wielkich miast.

Według prognoz Eurostatu, Europejskiego Urzędu Statystycznego, liczba ludności na Litwie będzie nieuchronnie się zmniejszała: przewiduje się, że w 2020 r. na Litwie będzie mieszkało 2,67 mln, zaś w 2030 m. — 2,20 mln. Informacje o zmianach dotyczących podstawowych procesów demograficznych są szykowane na podstawie danych statystycznych udostępnianych co roku przez krajowe instytucje statystyczne oraz w oparciu o przesłanki, dotyczące liczby narodzin, liczby zgonów, migrację. Prognozy są odnawiane co 3 lata.

W statystykach uwzględnia się zwłaszcza fakt, że przy obecnej strukturze mieszkańców Litwy pokolenie młodzieży i dzieci jest nieliczne (inaczej mówiąc, brak potencjału demograficznego do wzrostu liczby mieszkańców). Ten fakt znacząco wpływa na wyniki prognoz.

Według danych Litewskiego Departamentu Statystyki w 2015 r. na Litwie będzie 2 901 039 mieszkańców, w 2020 r. — 2 671 108, w 2030 — 2 201 947, w 2040 r. — już tylko 1 997 167 mieszkańców.

W 2004-2009 r. z Litwy średnio emigrowało 16 tys. ludzi. W 2010 i 2011 r. liczba ta znacznie wzrosła — w 2010 r. wyjazd deklarowało 83 tys. emigrantów, zaś w 2011 — 54 tys. Na taki znaczny wzrost danych statystycznych mógł wpłynąć obowiązek płacenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez mieszkańców Litwy, gdyż mogło to zachęcić wcześniejszych emigrantów do
deklarowania wyjazdu.

W 2013 r. opuszczenie Litwy zadeklarowało 39 tys. ludzi. Choć poziom emigracji statystycznie zmniejsza się (w porównaniu z wcześniejszymi latami), jednak pozostaje nadal wysoki w porównaniu z 2004-2009.
Absolutna większość mieszkańców jako powód emigracji podaje względy ekonomiczne, ale badania wykazują, że na decyzję o emigracji wpływają też inne czynniki: brak gwarancji socjalnych, niepewność jutra, zły stosunek pracodawców do swych pracowników, lepsze możliwości osiągnięcia kariery za granicą.

Wzrasta też liczba udających się na studia. Podstawowe kraje to Wielka Brytania i Irlandia, ważnymi krajami na liście zostają kraje skandynawskie (zwłaszcza Norwegia) i Niemcy. W 2013 r. w Norwegii mieszkało około 50 tys. Litwinów.
***
Mimo że na Litwie nie brak wolnych miejsc pracy, pracowników nie satysfakcjonują niskie wynagrodzenia i brak gwarancji socjalnych.
W trzecim kwartale 2014 r. poziom bezrobocia na Litwie wynosił 9,1 proc. Bezrobotni mężczyźni stanowili 10,4 proc., kobiety — 7,8 proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem poziom bezrobocia zmniejszył się o 2,1 punkty procentowe.