Więcej

  Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” TEMAT IV: Problemy współczesnego świata

  Czytaj również...

  bydlo 30
  Od stycznia do połowy września bieżącego roku do Europy przybyło około 500 tysięcy imigrantów Fot. archiwum

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15.40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” uczniowie poznają 8 bloków tematycznych. Przedstawiamy temat czwarty — „Problemy współczesnego świata”. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu.

  Współcześnie ludność całego świata musi zmierzyć się z różnymi problemami społecznymi, które powstają na skutek działalności człowieka.
  Jednym z najważniejszych problemów jest dynamiczny przyrost ludności. Jest to przede wszystkim kłopot z zapewnieniem mieszkań, pracy i żywności. Skutkiem zbyt gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców na świecie jest ogromna emigracja ludności do krajów wysoko rozwiniętych.

  Jeszcze w XVII w. liczba ludności świata wynosiła ok. 500 mln ludzi. Z każdym rokiem liczba ta gwałtownie zwiększała się. Obecnie populacja świata przekroczyła 7 mld. Nagły wzrost liczby ludności był spowodowany m. in. polepszeniem warunków sanitarnych życia, co spowodowało spadek umieralności. Najwyższe tempo wzrostu populacji ma miejsce na kontynentach mniej rozwiniętych, takich jak Afryka czy Ameryka Łacińska. Z innym problemem muszą się natomiast uporać mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych. Tam bowiem postępuje szybkie starzenie się społeczeństwa, co powoduje konieczność zmierzenia się z takimi problemami jak wypłaty emerytur, rent oraz poszukiwanie siły roboczej. Polska w spisie najludniejszych krajów świata zajmuje 34. miejsce, zaś Litwa 131. Niezmiennie na czele rankingu znajdują się Chiny (ok. 136 mln), a zaraz za nimi Indie (ok. 123 mln).

  Kolejnym problemem jest pronlem  uchodźców, czyli osób stale lub czasowo mieszkających poza granicami własnego państwa, spowodowany przyczynami ekonomicznymi, politycznymi lub religijnymi i apatrydów (osoby niemające obywatelstwa żadnego państwa). Od stycznia do połowy września bieżącego roku do Europy przybyło około 500 tysięcy imigrantów, pochodzących w większości z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
  Sytuacja uchodźców wiąże się głównie z trudnymi warunkami życiowymi. W związku z tym problemem został powołany przez ONZ Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), którego głównym zadaniem jest pomoc uchodźcom i bezpaństwowcom (tzw. apatrydom), którzy potrzebują wsparcia. UNHCR podaje, że obecnie na świecie może mieszkać ok. 6,5 mln apatrydów.
  Z zagadnieniem tym związane jest również zjawisko emigracji. Tylko w pierwszym półroczu 2015 roku z Litwy wyemigrowało 22,6 tys. osób. Najwięcej litewskich emigrantów wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec czy USA.

  Następnym, równie ważnym problemem współczesnego świata, jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Do zjawisk z tym związanych zalicza się np. efekt cieplarniany (zjawisko podwyższenia temperatury spowodowane emisją związków węgla, azotu i siarki do atmosfery w wyniku rozwoju przemysłu i motoryzacji), zanieczyszczenia powietrza (są źródłem kwaśnych deszczy, które powodują osłabienie płuc u niemowląt, zakwaszenie rzek i jezior oraz prowadzą do niszczenia fauny i flory), zanieczyszczenie wód i degradacja gleb.

  Świat stoi także przed wyzwaniem, jakim jest rozwój nauki i techniki. Wątpliwości natury etycznej, jakie pojawiają się w związku z próbami klonowania organizmów czy dyskusje wokół budowy elektrowni atomowych (jak ta na Litwie zakończona referendum, w którym 62 proc. obywateli opowiedziało się przeciwko, a tylko 34,09 proc. za budową Wisagińskiej elektrowni atomowej) oraz kwestii budowy bomb atomowych przez coraz większą liczbę państw — to nieodłączne elementy współczesnych czasów.
  Obecnie jednym z największych światowych problemów jest terroryzm, czyli użycie przemocy lub groźba jej użycia przez jednostkę bądź grupę w celu zastraszenia ludzi i osiągnięcia konkretnych celów politycznych lub ideologicznych. Od zamachów z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku wiele państw zostało dotkniętych przez akty terroryzmu i podejmuje działania zapobiegające takim działaniom w przyszłości.
  W dzisiejszych czasach ludność na całym świecie musi stawić czoło napływającym zewsząd problemom, które z biegiem czasu przybierają monstrualne rozmiary i stają się uciążliwe dla całej ludzkości. Aby zapobiec szerzeniu się problemów, powstają różne organizacje międzynarodowe, jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Greenpeace, które swoim działaniem chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze.
  ***
  Za odpowiedź udzieloną w temacie „Unia Europejska” bilety do kina zdobył Marek Macijewski. Gratulujemy i zadajemy kolejne pytanie! Pomyśl! W jaki sposób społeczność międzynarodowa może walczyć z pogłębiającym się problemem ubóstwa w krajach „biednego Południa”? Zamieść swoją odpowiedź do 4 listopada na forum dyskusyjnym na platformie wos.efhr.eu i wygraj dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film!

  EFHR

  Afisze

  Więcej od autora

  XXIII Festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie [GALERIA]

  Wydarzenie przyciągnęło do Niemenczyna gości ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny. Więcej na temat tego wyjątkowego festynu w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wielobarwne występy i promieniejące uśmiechy na zdjęciach uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Zamknięcie cyklu „Muzyki w starym klasztorze” w kościele franciszkańskim

  W programie koncertu zabrzmią utwory Adama z Wągrowca, Padre Narciso da Milano, Dietricha Buxtehude, Johanna Gottfrieda Walthera, Johanna Ludwiga Krebsa, Johanna Sebastiana Bacha oraz Jana Křtitela Kuchařa. Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają do składania ofiar na restaurację kościelnych fresków. Czytaj więcej: Kościół...

  Apelacyjna rozprawa Poczobuta odbywa się bez jego obecności

  Sąd nad Poczobutem bez Poczobuta Sam Poczobut, jak wynika z informacji PAP, nie został przywieziony na rozprawę apelacyjną do Sądu Najwyższego, co umożliwiają białoruskie przepisy i co jest często praktykowane. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a na salę...

  „Przegląd” BM TV z Arturem Ludkowskim. „Jesteśmy obiektem niemałym”

  „Jesteśmy obiektem całkiem niemałym. Sama telewizja ma z 50 pracowników, plus 30 organizacji, każda po minimum jednym miejscu parkingowym. Planujemy też dużo gości hotelowych” — mówił w programie Artur Ludkowski. Więcej w nagraniu wideo. https://www.youtube.com/watch?v=2sCPUfJHGiE