Więcej

  Naiwna wiara w prawo

  Litwa wynalazła sposób, jak skutecznie odbić uchodźcom ochotę osiedlenia się w naszym kraju i równocześnie w miarę poprawnie zachować się wobec Brukseli i Berlina. Ponieważ nalegają, aby wszystkie kraje członkowskie UE solidarnie tych uchodźców przyjęli.
  Przynajmniej naszym politykom i urzędnikom tak się wydaje, że pogodzili sprzeczne ze sobą rzeczy.

  Wymyślono, aby nadać uchodźcom nie status uchodźcy, jak robi się to w innych krajach UE, ale status tymczasowej ochrony prawnej.
  Różnica polega na tym, że ten pierwszy pozwala uchodźcom na stałe zamieszkanie na Litwie, z kolei tymczasowa ochrona prawna oznacza, że uchodźcy będą musieli opuścić Litwę po tym, jak w ich ojczystych krajach zapanuje pokój.

  Oczywiście uchodźcom, którzy już osiedlili się na Litwie, takie rozwiązanie nie przypadło do gustu. Pomysł zaskarżyli do sądu. Wydaje się jednak, że sprawę przeciwko państwu litewskiemu w litewskim sądzie przegrają.
  Ale będzie to ostatnie na tym froncie zwycięstwo naszych pomysłowych władców.
  Codziennie do Europy przedziera się po 2 tys. nowych emigrantów, którzy poczuli się zaproszeni do Europy przez Angelę Merkel i rozwiązać ten problem prawnymi sztuczkami po prostu się nie da.