Więcej

    Szkoły i polityka

    Dzisiaj z inicjatywy Komitetu Obrony Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w kościele pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu zostanie odprawiona Msza św. w intencji przyszłości tej wileńskiej szkoły. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły będą modlić się o jej pomyślną akredytację i zachowanie siedziby. Nie tak dawno w obronie szkół polskich na Litwie odbyły się wiec pod gmachem stołecznego samorządu oraz pikieta pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wcześniej, na początku roku szkolnego, w szkołach polskich przeprowadzono jednodniowy strajk. Odbyło się wiele innych akcji protestacyjnych w tej intencji.

    Ze strony władz naszego państwa, czołowych mediów słyszymy, że wszystkie te działania w obronie szkolnictwa polskiego są niczym innym, jak tylko wciąganiem dzieci do polityki, zbijaniem kapitału politycznego. Można więc przypuścić, że również dzisiejsza Msza św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła będzie oceniona w podobny sposób. I niewiele wskazuje na to, że rządzący chcą zmienić swoją politykę wobec szkolnictwa mniejszości narodowych z nacjonalistycznej na europejską.

    Wobec tego można z absolutną pewnością stwierdzić, że akcje protestacyjne szkolnej społeczności Wileńszczyzny będą kontynuowane i że sprawa szkół polskich będzie pozostawała tematem politycznym, bo właśnie szkoła jest rzeczą najważniejszą w zachowaniu świadomości narodowej każdej mniejszości narodowej.