Więcej

    Rząd nie chce, byś pracował latem

    Uczniu, studencie! Zapewne niejeden z Czytelników, który się odezwał na ten zwrot, lato postrzega nie tylko jako okres wakacji od nauki, ale także możliwość dodatkowego zarobku — czy to w kawiarni, hotelu, czy też przy pracach sezonowych. Jeśli tak — kupuj szybko bilet do Anglii, Norwegii czy Polski! Litewski rząd nie chce, byś pracował w kraju.
    Pojawiła się oto propozycja, by krótkotrwałe umowy o pracę obłożyć wyższym podatkiem. W praktyce oznacza to tyle, że więcej pieniędzy dostanie SoDra i skarbówka, a mniej — pracujący na takich umowach. Pomysłodawcy nazywają swoją propozycję „społecznie odpowiedzialną”, inni zaś używają słów dosadniejszych — „promowanie emigracji” czy wręcz „sukinsyństwo”. „Społecznie odpowiedzialny” pomysł tych intelektualnie nieodpowiedzialnych działaczy bowiem poskutkuje właśnie wyjazdami za granicę — a więc wzmacnianiem cudzej gospodarki — albo pracą „na czarno”.
    Nowelizacja kodeksu pracy pozwala pracodawcy na zupełnie bezkarne zerwanie umowy krótkoterminowej — a więc „na czarno” się o tyle bardziej opłaci, że więcej pieniędzy zostaje pracownikowi, a nie traci już żadnych gwarancji socjalnych. I nie chodzi tu o to, że  ludzie nie lubią płacić podatków. Po prostu należy im się coś w zamian — a nie tylko gadanie o „odpowiedzialności”.
    Józef Leszczyc