Więcej

  Litwa zna odpowiedź na problem uchodźców

  Rodzina uchodźców postanowiła uchodzić czym prędzej z Litwy. Nieprzebrane rzesze stoją u bram Europy, Niemcy nie mogą sobie poradzić z tłumami, które chcę zamieszkać na stałe w ich granicach, a Litwa musi chyba wzmocnić swoje, aby przydzieleni uchodźcy nie uciekli.

  Przybysze skarżą się, że nie mogą otrzymać statusu uchodźcy, który daje im prawo stałego zamieszkiwania na Litwie. Tymczasem — jak pokazuje doświadczenie — dla wielu potrzebny jest on przede wszystkim do tego, by spokojnie wyjechać dalej, na Zachód.
  Litwa zobowiązała się do przyjęcia w ciągu dwóch lat 1 105 uchodźców. Według planu UE już w styczniu 2016 r. miało przybyć 95 uchodźców. W kwietniu, lipcu, październiku i grudniu br. — po 100, w marcu 2017 r. 140, w czerwcu i wrześniu — po 150, a w grudniu — 160.
  Problem w tym, że realizacją planu Unii nie jest zainteresowana ani Litwa, ani sami uchodźcy. Jeżeli dalej sytuacja będzie się rozwijać w tym kierunku, to nawet, jeśli 1 105 uchodźców przyjechałoby na Litwę, to prawdopodobnie tylko po to, by zatrzymać się na krótko w drodze do lepszego życia.
  Okazuje się, że słabe świadczenia socjalne i konieczność podjęcia pracy są wystarczająco odstraszające dla tych, którzy szukają nowej ojczyzny. Może więc litewskim doświadczeniem warto podzielić się na forum europejskim?