Więcej

  Żegnając rok 2016

  Mijający rok 2016 można chyba że nazwać rokiem oczekiwań. Rokiem zapowiedzi zmian. Wydarzenia zarówno na Litwie, jak i na świecie świadczą, że ludzie są zmęczeni obecnym stanem polityki, gospodarki, stosunków społecznych.

  U nas, na Litwie, wydarzeniem numer jeden stały się wybory do Sejmu. Ich wynik określa się jako bezprecedensowy dla całej najnowszej historii kraju.
  Po raz pierwszy ster państwa odebrano konserwatystom i socjaldemokratom. Partiom, które na przemian przez ostatnie ćwierćwiecze rządziły Litwą.
  Wyborcy powiedzieli, że mają ich dosyć.
  Od zwycięzców — Partii Chłopów i Zielonych — oczekuje się, że władza wreszcie usłyszy wszystkie grupy społeczne.

  Dla świata takimi oznakami oczekiwań na zmiany był Brexit oraz wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.
  Brytyjczycy, również powiedzieli dosyć. Dosyć UE w jej obecnym wydaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że Brexit stanie się wystarczającym ostrzeżeniem dla europejskich elit. Ostrzeżeniem wzywającym do budowy Europy Ojczyzn, a nie zunifikowanego Eurolandu. Podobnie, również Amerykanie uznali, że ich państwo potrzebuje poważnych reform.

  My, Polacy na Litwie, również oczekujemy. Oczekujemy, że państwo, którego obywatelami jesteśmy, przestanie wreszcie traktować nas po macoszemu. Oczekujemy, że działania na rzecz zachowania swojej świadomości narodowej będziemy mogli przestać nazywać walką. Oczekujemy, że polityka władz w stosunku do Polaków na Litwie wreszcie osiągnie poziom europejskich standardów.
  Ale w 2016 było bez większych zmian.

  Rządząca przez ostatnie cztery lata centrolewica oszukała oczekiwania Polaków. Polacy z kolei tradycyjnie oddali swoje głosy w wyborach parlamentarnych na AWPL-ZChR.
  Nowe władze Litwy zapowiadają poprawę stosunków z Polską. Miejmy nadzieję, że to się uda i pójdzie w parze ze zmianą na polepszenie sytuacji Polaków na Litwie.

  Więc, jak i w latach poprzednich, chciałoby się życzyć, oby następny rok stał się właśnie rokiem historycznego przełomu.

  Do siego roku!