Więcej

    Pomoc rodzinie we wschodnim i zachodnim stylu

    O tym, że trzeba pomagać rodzinie nie trzeba przekonywać społeczeństwa ani na Litwie, ani w Rosji. Pomysły na ową pomoc bywają jednak skrajnie różne.
    Na Litwie pojawiają się propozycje pomocy finansowej ze strony państwa, co miałoby przeciwdziałać niżowi demograficznemu. Właśnie weszły w życie poprawki do ustawy o ochronie praw dziecka, zakazujące jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci, w tym też stosowania kar cielesnych. Tymczasem w Rosji, w imię ochrony rodziny, Duma już w drugim czytaniu przyjęła ustawę, zgodnie z którą przemoc w rodzinie przestanie być przestępstwem kryminalnym. Zmianę prawa popiera również Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która uznała „fizyczne oddziaływanie” za „dobrą tradycję”.
    Rosja, która przez większość XX w. próbowała budować „nowy ład” w oderwaniu od tradycji, stała się nieoczekiwanie przystanią konserwatyzmu. Można mieć jednak wątpliwości co do „wartości”, których broni w imię swoich tradycji. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku z rąk domowych oprawców zginęło w Rosji 539 kobiet i 56 dzieci.
    W tym kontekście zmiany społeczne, jakie obserwujemy na Litwie, wyrażające się m.in. coraz większym brakiem tolerancji dla przemocy w rodzinie, wskazują, że coraz bardziej oddalamy się od wschodnich wzorów. Bez wątpienia jest to dobra wiadomość dla wielu kobiet i dzieci, którym nadal zdarza się oczekiwać z niepokojem na wieczorny powrót rodzinnego tyrana do domu.