Więcej

    Cenne lekcje historii

    Sąd orzekł, iż uchwała samorządu, zmuszająca Gimnazjum (wówczas — Szkołę Średnią) im. Joachima Lelewela do opuszczenia budynku na Antokolu, była bezprawna. I choć może dziwić, że w sprawie ewidentnie politycznej sąd stanął po stronie prawa i sprawiedliwości, a nie racji rządzących — orzeczenie to cieszy. I uczy.
    Uczy przede wszystkim, że warto jest się nie poddawać w obliczu niesprzyjających okoliczności — i dążyć do sprawiedliwości w obliczu szalejącego bezprawia. Chcę wierzyć, że jest to postawa, którą szkoła będzie przekazywała swoim wychowankom, wzorując się na niewątpliwie najodważniejszym swym absolwencie sprzed niemal stu lat, Witoldzie Pileckim.
    Ten bowiem wychowanek wileńskiego Gimnazjum im. Joachima Lelewela nie wahał się, kiedy ważyły się losy świata, zawsze dając świadectwo prawdzie i słuszności. Mimo okazji do wycofania się — o co nikt z pewnością nie miałby do niego pretensji — kontynuował swoją drogę niezłomnie. W najbliższych dniach jemu — oraz innym Żołnierzom Wyklętym — oddamy hołd także w Wilnie, w biegu na Zakrecie.
    Na twardym fundamencie, jakim jest dziedzictwo Niezłomnych Żołnierzy, nasza społeczność będzie się rozwijać zdrowo i osiągać sukcesy.