Więcej

  Nepotyzm w litewskim sejmie

  Małżonek, dziecko, przyjaciel, członek tej samej partii –– oto podstawowe kryteria, na podstawie których większość posłów mianuje swoich asystentów i pomocników. Powiązania rodzinne i prywatne kontakty są najlepszą, a czasami wręcz jedyną, rekomendacją.

  Utrzymanie wszystkich pomocników kosztuje podatnika ponad 10 mln euro rocznie, a przez całą, czteroletnią kadencję, 40 mln. Rezultat pracy asystentów i pomocników jest oceniany jedynie przez samego posła, któremu podlegają.
  Statut sejmowy przewiduje trzy etaty do dyspozycji każdego posła, ale w wielu przypadkach zatrudnionych osób jest o wiele więcej.
  Podczas obecnej kadencji nic się nie zmieniło w tej drażliwej kwestii. Stanowiska pomocników zajmowane są przez przyjaciół, krewnych, całe rodziny.
  „Taki fakt śmiało określam mianem nepotyzmu, swego rodzaju zjawiskiem korupcji” –– sądzi Bernaras Ivanovas, docent Uniwersytetu Witolda Wielkiego.
  W tej opinii Ivanovas nie jest odosobniony.
  Obecnie na takich etatach w litewskim sejmie zatrudnionych jest prawie 500 osób. Nierzadko przypadkowych, bez odpowiednich kompetencji. Zdarzają się też osoby wchodzące w kolizję z prawem.
  „Są to przecież dobrzy znajomi, którym trzeba pomóc, potem oni mnie pomogą” –– tak uważa niejeden litewski poseł, korzystając bezkarnie z pieniędzy podatnika, który go wybrał.
  Jakie jest z tego wyjście? Nie wybierać na kolejną kadencję takiego posła, który tak „dba” o nasze interesy!