Pudrowanie nowej reformy

Faktycznie, żadnych zmian, a tylko „kosmetyczny puder”– tak eksperci określają nową litewską reformę korpusu służby cywilnej. W skład tego korpusu wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych (wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających).
Reforma jest wpisana jako priorytetowa, czyli do zrealizowania w jak najszybszym terminie. To, że jest konieczna, każdy doskonale wie, ale czy faktycznie coś w tej tak palącej dziedzinie się zmieni, jest mocno wątpliwe. Zaprezentowana w ubiegłym tygodniu nowa redakcja tego tak ważnego dokumentu daje wiele do myślenia, gdyż, jak odnotowują eksperci, nie zmniejszy się absolutnie liczba urzędników, a tylko nazwy ich stanowisk.
A przecież była mowa, że z dotychczasowych 52,6 tysięcy państwowych urzędników po reformie pozostanie około 20 tysięcy. Ale, jak dowodzi nowy dokument, nic z tego. Zwiększy się również wynagrodzenie dla wszystkich urzędników. Pozostaną też dodatki w granicach od 20 do 40 proc. podstawowej gaży, jak też coroczne, jednorazowe inne formy zachęty (najczęściej natury materialnej).
Czy jest to radykalna reforma, o której tyle się mówiło? Chyba raczej puder kosmetyczny, którym chce się przykryć wszystkie dotychczasowe usterki w tej dziedzinie. A co najważniejsze, ma być na to przeznaczonych około 100 tysięcy euro.
Czy to nie za wysoka cena, jak na kosmetyczny zabieg?