Piłsudski i emocje polsko-litewskiego dialogu

142

Rzeczą niezwykle ważną jest to, że 150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego stała się okazją do podjęcia kolejnej próby polsko-litewskiego dialogu. W Wilnie najważniejszą częścią obchodów rocznicy będzie międzynarodowa konferencja „Bez emocji – polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Nie wiem, czy na Litwie da się rozmawiać bez emocji o Marszałku, nawet tym wybitnym znawcom z obydwu krajów, którzy będą brali udział w forum. Jego postać chyba zawsze będzie wywoływała emocje i to nie tylko na Litwie, ale również w Polsce. Jednostki, które wywierały tak olbrzymi wpływ na przełomowe wydarzenia w dziejach narodów, nie mogą nie wywoływać emocji.

Ale tym niemniej, dlaczego dzisiaj jest potrzebna spokojna rozmowa o Piłsudskim? Dyskusja o Piłsudskim nie może dotyczyć wyłącznie przeszłości. Współcześni Polacy i Litwini na nowo układają wzajemne relacje. Trudno jest oczekiwać, że Litwini będą tak samo oceniać postać Piłsudskiego, jak Polacy. Jednak dyskusja właśnie bez emocji o Marszałku może pomóc w resecie dotychczasowych relacji, aby stworzyć tak potrzebny naszym narodom szczery dialog.

 

4 KOMENTARZE

  1. Uważam, że wielki czas aby Litwini dowiedzieli się iż Piłsudski był „ojcem Niepodległości Litwy”. Wystarczy aby poznali kulisy opracowania tzw Operacji Niemeńskiej, drugiej fazy wojny 1920 roku. Żaden z Polskich ani Litewskich historyków głośno nie powiedział, dlaczego Piłsudski sprzeciwił się koncepcji ofensywy jaką proponował jego szef sztabu Gen Rozwadowski w dniu 10 września ? Czy nie warto by przypomnieć teraz Litwinom jakie padły wtedy słowa Piłsudskiego uzasadniające przyjęcie Jego projektu. Niewtajemniczonym wyjaśnię że propozycja gen Rozwadowskiego dotyczyła ataku wojsk polskich z południa, zrolowania frontu bolszewickiego i wepchnięcia bolszewików wraz z nieprzyjaznymi nam dotąd Litwinami do Bałtyku.

  2. I to był błąd J.P, – zresztą nie jedyny.Następny : zapomnienie w Rydze o Ukraińcach .

  3. Bo o ludziach można dobrze lub źle.Od 1994 do tej pory J.Piłsudski był oczerniany.Pan Witold Landzberg nawet nagradzał uczennicę Katarzynę Andruszkiewicz w Ratuszu za to że dobrze nauczyła się w szkole historii i oświadczyła publicznie że wstydzi się być Polką.

Comments are closed.