Piłsudski i emocje polsko-litewskiego dialogu

Rzeczą niezwykle ważną jest to, że 150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego stała się okazją do podjęcia kolejnej próby polsko-litewskiego dialogu. W Wilnie najważniejszą częścią obchodów rocznicy będzie międzynarodowa konferencja „Bez emocji – polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Nie wiem, czy na Litwie da się rozmawiać bez emocji o Marszałku, nawet tym wybitnym znawcom z obydwu krajów, którzy będą brali udział w forum. Jego postać chyba zawsze będzie wywoływała emocje i to nie tylko na Litwie, ale również w Polsce. Jednostki, które wywierały tak olbrzymi wpływ na przełomowe wydarzenia w dziejach narodów, nie mogą nie wywoływać emocji.

Ale tym niemniej, dlaczego dzisiaj jest potrzebna spokojna rozmowa o Piłsudskim? Dyskusja o Piłsudskim nie może dotyczyć wyłącznie przeszłości. Współcześni Polacy i Litwini na nowo układają wzajemne relacje. Trudno jest oczekiwać, że Litwini będą tak samo oceniać postać Piłsudskiego, jak Polacy. Jednak dyskusja właśnie bez emocji o Marszałku może pomóc w resecie dotychczasowych relacji, aby stworzyć tak potrzebny naszym narodom szczery dialog.