Nowa jakość wizyty Prezydenta

Stulecie niepodległości jest czasem refleksji nad minionym wiekiem, obfitującym w zdarzenia zarówno tragiczne, jak i podniosłe. Jest też okresem radości — tym większej, że Polacy i Litwini mogą świętować jako wolni ludzie, których nie dzielą szlabany i zasieki granicy, a których państwa łączy przyjazne sąsiedztwo. Nie może też nie cieszyć nowa jakość relacji między Polską i Litwą, jaką można zaobserwować podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Wilnie.

Jakość tę widać w sposobie relacjonowania wizyty przez media litewskie — wszystkie portale poświęciły materiały wizycie Prezydenta i jego spotkaniu z Polakami, cytowały wypowiedzi i informowały o programie pobytu. Jest to pierwsza taka wizyta, w taki sposób nagłaśniania. Przyjazdy poprzedników Andrzeja Dudy były zwyczajowo w mediach pomijane lub wspominane mimochodem, w kategorii ciekawostek i statystyk.

Dojrzałe relacjonowanie przybycia głowy państwa polskiego wynika nie tylko ze wzrostu jakości relacji polsko-litewskich, w których dostrzeżono wagę rozwiązywania problemów w imię wspólnego bezpieczeństwa. Prowadząca podmiotową politykę zagraniczną, rosnąca gospodarczo i mająca konstruktywną wizję dla Europy Środkowej Polska jest też po prostu atrakcyjnym partnerem. Solidny sąsiad — czyż można życzyć czegoś lepszego na setne urodziny?