Odbudowa strategicznego partnerstwa

121

Litwa i Polska znalazły się w okresie superintensywnego dialogu. W ciągu niespełna miesiąca Litwę odwiedzili prezydent, premier i marszałek Sejmu Polski.
Z kolei w Warszawie gościł przewodniczący Sejmu Litwy. Pięcioletnia przerwa w spotkaniach na najwyższym szczeblu nie przyniosła korzyści żadnej ze stron, w tym Polakom na Litwie. Przekonanie, że wyzerowanie politycznych kontaktów spowoduje przełom w relacjach pomiędzy Warszawą i Wilnem, przyniosło zerowe wyniki. Z kolei na testowanie tej strategii zmarnowano kilka lat.

I dzisiaj, po rozmrożeniu relacji na najwyższym szczeblu, do porządku dziennego, z jakim tradycyjnie zmagali się politycy obydwu krajów – problemów Polaków na Litwie, strategicznych projektów gospodarczych, stosunków z Rosją – dołączyła, również niezwykle ważna sprawa – przyszłość krajów Europy Środkowej w UE. Zakusy dużych krajów UE i brukselskiej biurokracji, aby zmarginalizować kraje naszego regionu, może powstrzymać wyłącznie wspólny front, ważnymi ogniwami którego są Polska i Litwa. Budowa takiego frontu leży w interesach wszystkich mieszkańców Europy Środkowej, w tym również Polaków na Litwie.

 

1 KOMENTARZ

  1. Szkoda,że tyle lat upłynęło na marnotrawstwie dyplomatycznym. Wielu Polaków Litwy rozczarowało się co do postawy Polski względem wilniukòw.
    Dzisiaj już sytuacja jest inna i w samej Polsce, na szczęście także i nam może „będzie z górki”,ale trzeba pamiętać, że prorosyjska propaganda zrobiła swoje, szczególnie na wsi.
    Szkoły rosyjskie nabierają znòw część polskich dzieci, część wędruje do litewskich. Tylko inteligentny patriota odda dzieci do polskich szkòł.Dlatego ze wszech miar trzeba szkoły polskie podnosić jakościowo.W innych sferach też działać intensywnie, nadrabiać stracone.

Comments are closed.