Więcej

    Odbudowa strategicznego partnerstwa

    Litwa i Polska znalazły się w okresie superintensywnego dialogu. W ciągu niespełna miesiąca Litwę odwiedzili prezydent, premier i marszałek Sejmu Polski.
    Z kolei w Warszawie gościł przewodniczący Sejmu Litwy. Pięcioletnia przerwa w spotkaniach na najwyższym szczeblu nie przyniosła korzyści żadnej ze stron, w tym Polakom na Litwie. Przekonanie, że wyzerowanie politycznych kontaktów spowoduje przełom w relacjach pomiędzy Warszawą i Wilnem, przyniosło zerowe wyniki. Z kolei na testowanie tej strategii zmarnowano kilka lat.

    I dzisiaj, po rozmrożeniu relacji na najwyższym szczeblu, do porządku dziennego, z jakim tradycyjnie zmagali się politycy obydwu krajów – problemów Polaków na Litwie, strategicznych projektów gospodarczych, stosunków z Rosją – dołączyła, również niezwykle ważna sprawa – przyszłość krajów Europy Środkowej w UE. Zakusy dużych krajów UE i brukselskiej biurokracji, aby zmarginalizować kraje naszego regionu, może powstrzymać wyłącznie wspólny front, ważnymi ogniwami którego są Polska i Litwa. Budowa takiego frontu leży w interesach wszystkich mieszkańców Europy Środkowej, w tym również Polaków na Litwie.