Więcej

    Czy popularność Saugumy wzmacnia państwo?

    Darius Jauniškis, szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (Saugumy − lit.), jest najbardziej wpływowym urzędnikiem i prawnikiem na Litwie. Przynajmniej, tak stwierdzili przedstawiciele litewskich elit w sondażu „Najbardziej wpływowi 2018”, robionym przez portal delfi.lt

    Dla państwa demokratycznego nie jest to dobra wiadomość. Oczywiście, departament bezpieczeństwa jak i inne służby specjalne są nieodłączną częścią systemu państwowego. Zapewniają obywatelom ochronę przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Jest jednak pewne „ale”. Te wszystkie służby mają jeszcze jedną nazwę. Są nie tylko służbami specjalnymi, ale również tajnymi. Społeczeństwo nie powinno odczuwać ich obecności w życiu publicznym.

    Skok na szczyt urzędniczej popularności Jauniškis zawdzięcza specjalnym notatkom sporządzanym przez saugumę dla najważniejszych osób w państwie. Notatki nie mają żadnej siły prawnej (nie są wyrokami sądu), jednak, jak dowodzi ich ujawnienie wiosną tego roku, mają ogromny wpływ na podejmowanie decyzji przez najważniejsze osoby w kraju. Bezpieka przy pomocy notatek w pewien sposób wpływała na ważne polityczne i gospodarcze procesy. Elity przepytane przez delfi.lt dały temu wyraz w sondażu. Dla demokracji, jak i dla samych tajnych służb, będzie jednak lepiej, jak te służby rzeczywiście będą tajne i znikną ze świecznika publicznej uwagi.