Więcej

  Pielgrzymka w czasie pandemii

  Dziś wyjątkowo występuję jako autor publicystyki znad Wilenki, albowiem kroczę po pątniczym szlaku do Matki Miłosierdzia. Tymczasem wszystko miało być inaczej. W tym roku na pątniczy szlak z Suwałk wyruszyła XXX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza do Ostrej Bramy. Ma ona piękną tradycję.

  Powstała jako dziękczynienie za odzyskanie wolności przez narody Europy Środkowo-Wschodniej. Założyli ją salezjanie i oni są do dzisiaj głównymi organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia. Co roku bierze w niej udział ponad tysiąc pątników. W ostatnich latach pielgrzymowali nie tylko Polacy z kraju i emigracji, lecz także Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Słowacy, Niemcy, Anglicy czy też Serbołużyczanie. Chcieliśmy w tym roku uczcić w sposób szczególny nasz jubileusz. Mieliśmy piękne plany. Pan Bóg miał jednak wobec nas inne zamiary. Na szlak wyszło w Suwałkach zaledwie kilku księży z kierownictwa pielgrzymki. Towarzyszą im przedstawiciele każdej ze służb pielgrzymkowych oraz grupa medialna, która na bieżąco relacjonuje wydarzenia z trasy: każdą mszę świętą i maryjne apele, krótkie pozdrowienia od pielgrzymujących księży i codzienne koncerty Pawła Piekarczyka. Udało się nam zmobilizować około tysiąca pielgrzymów duchowych nie tylko z Polski, lecz także z różnych części świata, także z Wileńszczyzny. Nie idziemy więc, jak mogłoby się wydawać, sami.

  Stworzyliśmy w ten sposób piękną modlitewną wspólnotę ponad granicami. Właśnie poprzez media starają się oni włączać w nasze pielgrzymowanie i codziennie w swoich parafiach uczestniczyć w Eucharystii. To niezwykły dar, który nam, fizycznie podążającym do Matki Miłosierdzia, dodaje skrzydeł. W życiu odbyłem wiele pielgrzymek, ale ta jest szczególna. Wzruszam się na trasie naszą garstką i dziękuję Panu Bogu, że również ja zostałem do niej wybrany. Jakże wymowne stają się w kontekście czasu, który przeżywamy, wypowiadane na szlaku słowa modlitwy: „Panie Jezu Chryste Synu Boga, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!”, czy też „Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego!”. W każdej parafii na pątniczym szlaku modlimy się z miejscowymi kapłanami i wiernymi o silną wiarę dla nas wszystkich w tych ciężkich czasach doświadczenia pandemii. Byśmy zaufali Panu Bogu i przeszli przez to doświadczenie silniejsi. Niech się tak stanie. U stóp Matki Bożej Ostrobramskiej będziemy mocno prosić dobrego Boga, by nas uwalniał od lęku i wlał pokój w nasze serca.


  ks. Jarosław Wąsowicz SDB


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 30(85) 25-31/07/2020