Więcej

    Chrześcijanie i Żydzi w obronie małżeństwa

    Jak donosi węgierski serwis Magyar Kurír, wszystkie Kościoły chrześcijańskie i wspólnoty żydowskie na Węgrzech opublikowały wspólną deklarację potwierdzającą rozumienie małżeństwa wyłącznie jako związku między mężczyzną a kobietą. Ich stanowisko wynika zarówno z prawa naturalnego, jak i antropologii judeochrześcijańskiej biorącej swój początek z objawienia biblijnego. Swój dokument sygnatariusze rozpoczynają od cytatu z Księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:

    stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną«”. Wspólną deklarację podpisały: Konferencja Biskupów Katolickich Węgier, Węgierski Kościół Reformowany, Kościoły luterański, baptystyczny, metodystyczny, zielonoświątkowy i unitariański, przedstawiciele greckiego, serbskiego, bułgarskiego, rumuńskiego i rosyjskiego Kościoła prawosławnego w tym kraju, a także Federacja Kongregacji Żydowskich na Węgrzech oraz Zjednoczona Węgierska Kongregacja Żydowska. Sygnatariusze wyjaśniają, że ich stanowisko jest głosem w debacie społecznej, która rozgorzała w ostatnim czasie w tym kraju. Jest to także odpowiedź na presję ze strony władz Unii Europejskiej, które grożą nałożeniem na Węgry sankcji, jeśli rządzący w Budapeszcie nie ugną się i nie spełnią postulatów wysuwanych przez środowiska LGBT. Bruksela naciska bowiem na Madziarów, aby ci wycofali się z pakietu ustaw antypedofilskich uchwalonych latem zeszłego roku. Węgrzy mówią jednak „nie”.

    Wszystko wskazuje na to, że stosunek do ideologii gender, propagowania homoseksualizmu i transseksualizmu w szkołach oraz deprawacji dzieci stanie jednym z głównych tematów najbliższej kampanii wyborczej. Referendum w tej sprawie ma się odbyć wiosną, podobnie jak wybory parlamentarne. Nie jest wykluczone, że oba wydarzenia zostaną ze sobą połączone. To może zaważyć na wynikach elekcji. W tej kwestii premier Viktor Orbán ma za sobą zdecydowane poparcie nie tylko Kościołów i wspólnot żydowskich, ale większości obywateli Węgier. Z kolei główny jego oponent, kandydat opozycji na szefa rządu, Peter Márki-Zay (ojciec siedmiorga dzieci, deklarujący się jako katolik), oświadczył w listopadzie w wywiadzie dla BBC, że jest zwolennikiem przywilejów małżeńskich dla par jednopłciowych. Przedwyborczy krajobraz rozjaśnia się coraz bardziej.


    Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 1(3)08/01-14/01/2022