Więcej

  O szkołach nic o nas bez nas

  Początek roku szkolnego to piękny okres, ale dla polskich szkół na Litwie przy obecnym zarządzaniu oświatą jest to też czas niepokoju. Niewątpliwie sytuacja demograficzna jest w całym państwie zła i wymusza bolesne kroki – ale w przypadku szkół mniejszości narodowej polskiej nie mogą się one odbywać kosztem dzieci i ich dostępu do szkół.

  Zwłaszcza trudno jest wierzyć w dobrą wolę polityków i urzędników, którzy utrudniają życie tym polskim placówkom, które nie mają problemów demograficznych i dobrze by sobie radziły, gdyby nie motywowana wyłącznie polityczną złośliwością dywersja. Dywersja, która działa w interesie rosyjskim. Bardzo dobrym przykładem obrony placówek jest działanie rodziców ze szkół w Starych Trokach i Połukniu, którzy zaskarżyli do sądu uchwałę Rady Samorządu Rejonu Trockiego, dążącą do likwidacji tych szkół. I wygrali – na razie tyle, że sąd nakazał wykonanie absurdalnej uchwały wstrzymać. Jest to dobry przykład dla społeczności wszystkich polskich szkół na Litwie – żeby nie pozwalać, by jakiekolwiek decyzje zapadały bez porozumienia z nimi i ze szkodą dla polskich dzieci.

  To jest dobry przykład samoorganizacji szkolnych społeczności w obronie swoich interesów: oddolnej, zmotywowanej, skutecznej. Nikt lepiej od samej społeczności szkolnej nie zna problemów placówki i lokalnej społeczności, nikt też bardziej od niej nie jest przekonany do potrzeby poszukiwania najlepszych dla dzieci rozwiązań. Najważniejsze to nie dać się zastraszyć i nie ulegać bezprawnym naciskom, które się ze strony polityków nierzadko zdarzają. Szybkie, skuteczne, przemyślane działanie może nie tylko przynieść dobre rezultaty w obronie szkoły, lecz także w przyszłości pozwolić ją zachować, rozwijać, czynić lepszą i atrakcyjniejszą, a więc też odporniejszą na kolejne potencjalne ataki ze strony tych, którzy nie mają lepszego pomysłu na karierę niż rozniecanie waśni na tle narodowościowym.
  I taki cel też powinien w dłuższej perspektywie przyświecać samoorganizacji wspólnot polskich szkół – nie jedynie zachowanie stanu posiadania, ale jego rozwijanie, rozwijanie także samych lokalnych społeczności. W myśl zasady: dobra polska szkoła to fundament silnej polskiej społeczności lokalnej i gwarant przetrwania polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Ale żeby tak było, nie można pozwalać, by politycy i urzędnicy podejmowali decyzje bez nas.


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 35 (102) 03-09/09/2022