Więcej

    Pomnik Żołnierzy Wyklętych

    Pierwszy weekend września stał się wielkim świętem dla patriotów, którzy od wielu lat starają się o godne upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. W sobotę 3 września w Mielcu odbyły się uroczystości odsłonięcia największego w Polsce pomnika dedykowanego bohaterom walczącym z sowietyzacją naszej ojczyzny po II wojnie światowej.

    Stanął on na terenie Parku Leśnego „Góra Cyranowska” w Mielcu. Monument prezentuje głęboką symbolikę. Ma upamiętniać zarówno lokalnych bohaterów, jak i tych z innych regionów Polski. Dwanaście postaci (kilka z nich jest związanych z Wileńszczyzną) zostało na nim usytuowanych wokół pięciometrowej kolumny z granitu, która została nazwana Drzewem Życia. Na zwieńczeniu kolumny znajduje się odlany z brązu orzeł w zamkniętej koronie z krzyżem. Końcówka prawego skrzydła jest urwana, co symbolizuje utraconą bezpowrotnie w czasie wojny i po wojnie elitę polskiego państwa.

    W sercu kolumny został umieszczony ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, natomiast przed podstawą pomnika zamontowano reliefy największych organizacji podziemnych: Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Prace nad pomnikiem trwały kilka lat, kamień węgielny pod monument został poświęcony i zamontowany 1 marca 2020 r. Stanowi go łuska artyleryjska, w której umieszczono m.in. 100 kapsuł z ziemią z miejsc uświęconych męczeńską krwią polskich bohaterów. Przez cały ten czas trwała zbiórka środków na wykonanie pomnika, w którą zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli. W uroczystościach wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, przedstawiciele rodzin naszych bohaterów, przedstawiciele środowisk patriotycznych z kraju i zza granicy. W Mielcu odbyły koncerty artystów, którzy od lat wyśpiewują historię Żołnierzy Niezłomnych. To był wielki dzień polskiego patriotyzmu. Inicjatorom budowy monumentu gratuluję i dziękuję, że podjęli się tego wyzwania!


    Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 36 (105) 10-16/09/2022