Więcej

  Srebrny jubileusz przyjaźni

  W ten weekend, 12–14 maja, odbywa się w Wilnie kolejna odsłona festiwalu „Gdańsk w Wilnie”. Z Gdańska do stolicy Litwy przybyli m.in. muzycy i artyści sztuk plastycznych. Obchodzimy zresztą srebrny jubileusz partnerstwa Wilna i Gdańska, liczony od 1998 r., w którym to podpisano porozumienie o współpracy obu miast.

  25 lat to dobry czas na podsumowania, ale i życzenia dotyczące przyszłości. Przez lata relacje samorządowe między miastem nad Wilią a grodem nad Motławą zaowocowały niewątpliwie wieloma inicjatywami kulturalnymi, wśród których na pierwszym planie trzeba odnotować festiwale „Wilno w Gdańsku” i „Gdańsk w Wilnie”. To stałe i tradycyjne punkty współdziałania, ale przecież istotne są także zaangażowanie organizacji pozarządowych i społeczne, niesformalizowane inicjatywy. Gdańsk i Wilno cieszą się wszakże więziami wykraczającymi poza instytucjonalne ramy. Wspomnijmy o działalności Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, o społecznych inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez różnorodne środowiska, wreszcie o gdańskich twórcach podejmujących tematykę wileńską (czy szerzej litewską) w poezji, muzyce czy sztukach plastycznych.

  Przez lata relacje samorządowe między miastem nad Wilią a grodem nad Motławą zaowocowały wieloma inicjatywami.

  Warto też odnotować, że Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki współpracuje z pomorskim ruchem hospicyjnym. Nadto wileńskie szkoły niejednokrotnie organizują projekty z ich gdańskimi odpowiednikami. Wracając do programu tegorocznej edycji „Gdańska w Wilnie” – trzeba też wspomnieć o wyjątkowym spotkaniu z Lechem Wałęsą, który jest symbolem Solidarności, a także Gdańska. W czasie, w którym wciąż trwa rosyjska agresja na Ukrainę, obecność laureata Pokojowej Nagrody Nobla właśnie w stolicy Litwy, z okazji jubileuszu 700-lecia Wilna, nabiera szczególnego wymiaru. To swoisty kolejny apel o pokój, a jednocześnie symbol sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji. Polskę i Litwę łączy przecież trudna droga o wywalczenie niepodległości i wolności, o uwolnienie się spod jarzma komunizmu i sowieckich wpływów. Wilno i Gdańsk pokazują po raz kolejny wyraźnie, że Europie i światu wciąż potrzeba solidarności i wolności, a te najlepiej osiągnąć przez wspólnotę wartości. Oby współpraca między Wilnem i Gdańskiem umacniała się, przekazując bogate dziedzictwo bałtyckiego humanizmu, w tym solidarności, miłosierdzia i wielokulturowości, następnym pokoleniom!


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 19(55) 13-19/05/2023