Więcej

    Udziedzictwowiony kowieński modernizm

    Jak się porówna Wilno z Kownem, różnice w estetyce są oczywiste — wileńska Starówka to najdojrzalszy i najpiękniejszy barok, jakże kontrastujący z pewną surowością form, jaka panuje w Kownie. I chociaż Kowno jest znane jako miasto modernizmu, którego styl rozkwitł w okresie międzywojennym, to globalnie to zjawisko nie było szczególnie doceniane — aż do teraz.

    Podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 18 września modernistyczna architektura Kowna została wpisana na listę światowego dziedzictwa. Jest to jednak nie tylko wyróżnienie, ale także wyzwanie — bo taki wpis wiąże się z kryteriami, które należy spełnić, by dziedzictwo było należycie chronione. A z tym już jest różnie, o czym mogą się przekonać mieszkańcy Wilna — wszak nasze Stare Miasto także jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

    Czytaj więcej: Wilno żyje już 700 lat!

    W Kownie działają nawet dwa prywatne muzea, poświęcone architekturze modernistycznej — stylom art deco oraz szkoły amsterdamskiej. Działa tam ruch inteligencji, którego staraniami dziedzictwo modernistyczne Kowna jest promowane. Budzi to pewną zazdrość, gdyż w Wilnie nie mamy ani jednej ekspozycji, poświęconej wileńskiemu barokowi, zaś w przestrzeni publicznej głośniej działają ludzie i środowiska, do architektonicznej spuścizny stolicy mający stosunek pełen niezrozumienia i pogardy: promotorzy opresyjnych form architektonicznych, uważający wciskanie kiczu między historyczną zabudowę za „nowoczesne” i będące w dobrym smaku, uprawiający sarumanizm i kazuistykę w służbie deweloperów.