Więcej

    Niebezpieczny pakt migracyjny

    Forsowany obecnie w instytucjach europejskich tzw. pakt migracyjny jest dokumentem bardzo niebezpiecznym, a co więcej — przyjmowanym wbrew woli znakomitej większości Europejczyków, między innymi dlatego, że większość w ogóle o postulowanych zmianach nie jest poinformowana i nie ma możliwości wyrażenia tejże woli. Zaś jego przyjęcie wpłynie na życie każdego: ten dokument jest elementem centralizacji Unii i przekazywania coraz większej władzy biurokratom z Komisji Europejskiej.

    Dotychczas ochrona granic i polityka migracyjna leżały w gestii państw członkowskich, ale są to kolejne dziedziny, które w sposób niedemokratyczny chce przejąć biurokracja. Dążą do tego Niemcy, swoją polityką destabilizujące zarówno migrację do Europy, jak i procesy wewnątrz. Z jednej strony finansują statki wiozące imigrantów z Afryki do Włoch, zaś z drugiej — wprowadzają kontrolę na granicach z Polską i Czechami, gdzie sami nie kontrolują szlaków migracyjnych. Pakt migracyjny oznaczałby wprowadzenie przymusowej relokacji — zasadniczo, tych migrantów, których nie chcą Niemcy, musiałyby brać do siebie i utrzymywać inne kraje członkowskie. A jeśli nie wezmą — to płacić kary. A wyrzucić z Europy takich, którzy nie chcą integrować się i pracować, bez zgody Komisji Europejskiej nie będzie można.

    Narzucanie takiej polityki jest zabijaniem ducha Unii Europejskiej.

    Czytaj więcej: Infantylizacja migracji