124
Roczna Konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski podsumowuje rok ubiegły Fot. Marian Paluszkiewicz

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w miniony piątek odbyła się Roczna Konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, której głównym tematem obrad były sprawozdania z realizacji samorządowych programów wyborczych AWPL za lata 2007–2009, a także omawianie planów i zadań Oddziałów na 2010 rok.

— Do końca kadencji pozostał już tylko rok, nasze działania za minione lata są bardzo ważne, szczególnie za ten rok, są podwójnie ważne. Jesteśmy mocni, robimy wszystko, co możemy. I właśnie tą drogą musimy kroczyć dalej. Zebraliśmy się, aby w jakimś stopniu podzielić się doświadczeniem, żeby przeanalizować to, czego nam nie udało się osiągnąć i rok 2010 wykorzystać maksymalnie na sprawy jeszcze niezakończone — na wstępie Konferencji powiedział europarlamentarzysta, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski. Przewodniczący przyznał, że rok bieżący nie będzie łatwy, tak samo jak nie był łatwy 2009. Więc wysiłki należy podwoić, ażeby wybory samorządowe w roku 2011 były również udane.

Rok ubiegły przewodniczący AWPL określił jako rok bardzo ważny, napięty, ale też udany. Jak wspomniał, w roku 2009 wyborcy trzykrotnie stanęli do urny wyborczej: prezydenckiej, w wyborach do Europarlamentu, a także w wyborach powtórnych przeprowadzonych na Wileńszczyźnie, w rejonach wileńskim i solecznickim, których wynik był bardzo dobry.

„W wyborach do Europarlamentu mieliśmy wynik najlepszy w całej historii — 8,42 proc., tak wysoki procent podbudowuje nas na przyszłość, tym samym podnieśliśmy poprzeczkę swego uczestnictwa we władzy. Dlatego też mamy swoje przedstawicielstwa w Europarlamencie, mamy własne biura w Brukseli i w Strasburgu, mamy dwóch pomocników tam i kilkunastu tutaj, na Litwie” — mówił przewodniczący AWPL.

AWPL musiało również ciągle odbijać ataki nieprzychylnych sił i środowisk. Co, jak zaznaczył Waldemar Tomaszewski, zbytnio nie dziwi, ponieważ każda udana akcja, impreza wywołuje niechęć środowisk nieprzyjaznych. Rozpoczynając od komisji wyborczej, która dwa razy skierowała skargi do prokuratury (ta sprawa jeszcze nie dobiegła końca), później do FNTT — (Służba do badań przestępstw finansowych), a kończąc działaniami posła Gintarasa Songaiły. Oprócz tego zorganizowano pikiety pod ambasadami Czech, Szwecji pikietą także powitano obecnego przewodniczącego Europarlamentu, Jerzego Buzka.

Dla Wileńszczyzny rok ubiegły był bogaty w piękne imprezy, takie jak 15-lecie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie bądź uroczyste obchody 77-lecia święceń kapłańskich Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Ważne znaczenie dla rejonów wileńskiego i solecznickiego miało ogłoszenie Aktu Intronizacji Chrystusa Króla, którego inicjatorami, jak zaznaczył Tomaszewski, byli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Rok ubiegły dla dwóch rejonów Wileńszczyzny był okresem owocnym. Sytuację w rejonach przedstawili zebranym mer  rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz były mer rejonu solecznickiego, a obecnie poseł na Sejm RL Leonard Talmont.
Jak powiedziała mer rejonu wileńskiego mimo trudnej sytuacji w kraju udało się zrealizować większość zadań. Za ten okres w rejonie wileńskim zostało wdrożonych mnóstwo projektów gospodarczych, na których urzeczywistnienie w dużej mierze wykorzystuje się fundusze unijne. Szczególną uwagę poświęca się budowie i renowacji oczyszczalni ścieków kanalizacyjnych, wodociągów i uzdatnianiu wody pitnej, oświetleniu wsi, budowie nowych dróg i in.
Podobnie wygląda sytuacja w rejonie solecznickim. Tu również duży nacisk stawia się na renowację placówek oświatowych. Zostały odnowione szkoły w Jaszunach, Białej Wace, Podborzu, Butrymańcach itd. Rok 2010, jak powiedział „Kurierowi” obecny mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zapowiada się nie najlepiej z powodu drastycznego uszczuplenia budżetu rejonu, co pociągnie za sobą urlopy nieodpłatne oraz jeszcze bardziej zwiększające się bezrobocie. Pomimo tego, jak zapewnił mer rejonu, na ten rok zaplanowano realizację 13-15 projektów z różnych dziedzin, na których urzeczywistnienie samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 31 mln litów.

124 odpowiedzi to Roczna Konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie

 1. Kmicic mówi:

  Należy działać nie dwa , ale minimum dziesięć razy intensywniej. Taka jest potrzeba chwili. Brawo obrońcy praw Polaków na Litwie 😀

 2. mecenas1 mówi:

  Ile darmozjadow-specjalistow siedzi w samorzadzie rejonu wilenskigo nikt nie liczyl na konferencji?

 3. Kmicic mówi:

  Piszmy listy do wszystkich eurodeputowanych(wersja ang. i ew. francuska) z apelem o poparcie inicjatywy polskich i węgierskich europosłów.To bardzo ważne , aby pod listem podpisała się większość PE. A nie będzie łatwo. Przeciw nam wystąpi “lobby”litewskie , słowackie, różne grupy interesów i różni “dziwni” ludzie. Łatwiej byłoby uzyskać podpisy pod apelem o zaprzestaniu dyskryminacji zwierząt.
  Ta akcja, to olbrzymia szansa dla Polaków na Litwie i dla samej Republiki Litewskiej-zmierza w kierunku jej ucywilizowania i rozpowszechnienia standardów europejskich w całym regionie i w całej UE.

 4. Kmicic mówi:

  Europarlamentarzyści interweniują w sprawie łamania praw mniejszości narodowych na Litwie

  Bruksela, 05.02.2010

  Z inicjatywy posłów Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w PE złożono oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie.

  Autorami dokumentu są polscy i węgierscy posłowie z Grupy Konserwatywnej: Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski i Lajos Bokros oraz eurodeputowany Ludowców – Jarosław Kalinowski.

  Tekst deklaracji zwraca uwagę na najbardziej istotne problemy polskiej mniejszości narodowej na Litwie: nakaz usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic, kary pieniężne nakładane na samorządy za stosowanie nazw dwujęzycznych, zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości narodowej czy plany likwidacji ponad 100 klas z mniejszościowym – głównie polskim – językiem nauczania.

  “[Parlament Europejski] wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowe, (…) wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie”, czytamy w tekście rezolucji.

  “Liczymy na to, że międzynarodowy i ponadpartyjny charakter naszej deklaracji pozwoli nam zjednać przychylność jak największej liczby posłów. Poszanowanie praw mniejszości narodowych to kwestia absolutnie podstawowa w kontekście europejskich standardów, a nie tylko partykularny problem Polaków na Litwie”, mówił Czarnecki.

  Zgodnie z art. 123 Regulaminu PE, oświadczenie zostanie przyjęte, jeżeli podpisze się pod nim większość członków Parlamentu Europejskiego w ciągu trzech miesięcy. W tym wypadku przewodniczący PE będzie zobowiązany przekazać tekst deklaracji rządowi Republiki Litewskiej jako oficjalne stanowisko PE.

  Poniżej pełna treść oświadczenia

  OŚWIADCZENIE PISEMNE

  złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu

  złożył(a)/złożyli(ły):

  Ryszard Czarnecki

  Lajos Bokros

  Jarosław Kalinowski

  Janusz Wojciechowski

  w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

  Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając art. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  – uwzględniając Konwencję Ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, a zwłaszcza art. 10 i art. 11,

  – uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  A. mając na uwadze nagminne łamanie praw mniejszości narodowych w Republice Litewskiej, polegające na powszechnym nakazie usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic nawet tam, gdzie mniejszości narodowe stanowią 80% mieszkańców,

  B. mając na uwadze nakładanie przez władze Litwy kar pieniężnych na kierownictwo samorządów za umieszczanie nazw dwujęzycznych w miejscach publicznych,

  C. mając na uwadze zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości narodowej, czyli w formie oryginalnej,

  D. mając na uwadze uchwałę rządu litewskiego o zwiększeniu w szkołach mniejszości narodowych minimalnej ilości uczniów w klasach, co spowoduje likwidację ponad 100 klas z mniejszościowym językiem nauczania,

  1. wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowe oraz wzywa do dostosowania swojego prawa w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych do wymogów i standardów Unii Europejskiej,

  2. wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie

  3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy rządowi Republiki Litewskiej, Radzie i Komisji.

  Kontakt: Jakub Piasecki +32 470 504 614

 5. ot, co za Charia... mówi:

  Ta jego Charya (z wielkiej litery) jest warta “MAHUTNEJ KUCZKI SLOWIANSKIEJ”, podobne mordastej –

  1. Kaczora – klapczuka Rydzykasa

  2. Saszy Lukojeda – pana Najjasnieszego i krola z Bozej laski Bydloruskiego (jak my, katolicy, wiemy – wszelka wladza od Boga)

  3. i Junokowicza – z kriminalą mianuszką – CHAM !

  Oto jest cudy slowiansko “ciwilizatorskie” i ich nosiciele – koltunowe kulturtregery …

 6. kujawiak mówi:

  (trochę poza tematem, ale temat w którym była o tym mowa został już usunięty z KW)

  Niedawno z kilkoma osobami dyskutowałem o filmie o Westerplatte. Otóż zdięcia do filmu przerwano z powodu choroby Bogusława Lindy. Na którymś z forów internetowych ktoś się śmiał, że jeśli ten film rzeczywiście jest obrazoburczy i antypolski to gen. Sucharski zesłał z zaświatów klątwę na ten projekt i dlatego film nie może powstać 😀
  Taki polski odpowiednik klątwy faraonów 😀

  http://film.wp.pl/idGallery,6120,idPhoto,223106,galeria.html

 7. tomasz mówi:

  Dość tego. Zgłaszam ten post do admina i proszę innych aby na niego niedopowiadali.

 8. Kmicic mówi:

  Powróćmy do postów 3 i 4 😀

 9. józef III mówi:

  Stoa lat Panie Waldemarze i drodzy Przyjaciele z AWPL !

 10. Broda mówi:

  Kmicic a co ty zrobiles zeby pomoc mniejszoscia ? mh 😉 ? poczytaj moze o mniejszosciach na zaolziu i poucz sie na ich bledach 😉

 11. Kmicic mówi:

  Broda 10:
  więcej zrobiłem i robię niż sobie wyobrażasz chłopie. Rozumiem, że mogę liczyć na Twoje, pełne pasji, konkretne zaangażowanie ?-D

 12. Czingaczguk-Kmicic mówi:

  Czingaczguk ten wasz kmicic. “Glowaty pionerskogo odriada”. Chochma poprostu …

 13. Kmicic mówi:

  gorąco polecam posty 3 i 4 😀

 14. hm mówi:

  Propozycja warta uwagi.

 15. ViP mówi:

  Brawo Kmicic. Niech się wreszcie zacznie i coś niech się wreszcie skończy! Polacy w Republice Litewskiej nie maja prawa do kompleksów. Polskość widać w architekturze, kulturze, kościołach, zostawionych innym pokoleniom!

 16. kujawiak mówi:

  do Józef III
  Są nowe zdięcia do filmu o Westerplatte. Poruszaliśmy już kwestię butów. Teraz jeśli chodzi o mundury, to ci żołnierze przy torach to wyglądaja raczej jak sołdaty armii czerwonej, a nie jak żołnierze sanacyjnej Polski przedwojennej:
  http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=62961
  U kogo Chochlew i spółka się konsultowali w tej sprawie?

 17. kujawiak mówi:

  a co do 3 i 4 to trzeba podkreślać autochtoniczność Polaków na Litwie (a przynajmniej ich wielopokoleniową obecność na tych terenach) i że postulują obecność języka polskiego w urzędach i na tabliczkach z nazwami ulic na terenach, gdzie to Litwini są ludnością napływową

 18. piotr mówi:

  mecenas1,
  na pewno wiesz, ilu Litwinów siedzi bezprawnie na polskiej ziemi,. Proszę o aktualne dane.

 19. Teresa mówi:

  Badzmy liudzmi i dziekuicie BOGU ze dal nam /zycie/

 20. osaczenie mówi:

  osaczenie mamy podwojne: faszyzm trzymajacych wladze na Litwie i antyfaszyzm, niestety, kolesiow przy korycie. Plus glupek poza parafia.

 21. z Polski mówi:

  17 Kujawiak

  Masz rację z autochtonicznością Puljaków północnokresowych. Oni nie są polskiego pochodzenia, ale miejscowego – litewskiego i białoruskiego.
  Nie wiem, czy zapoznałeś się z tymi opracowaniami, bardzo zachęcam do tego i proszę o polecanie wszystkim zainteresowanym tematyką kresową:

  “Polacy jesteśmy, czy spolszczeni Litwini? : odpowiedź uczonych polskich” 1930

  kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=19489&dirids=1

  Kurzowa Zofia, Jezyk Wileńszczyzny i kresów północnowschodnich, 1993
  ” ..wypierają się litewskiej przeszłosci, tworząc na użytek własny swoją czysto polską genealogię”

  img246.imageshack.us/img246/8779/36i7wilen.jpg

 22. tomasz mówi:

  No i znowu mamy gościa od badania czaszek. Jemu w głowie się nie mieści że ktoś może być tym za kogo się uważa.

 23. z Polski mówi:

  Tomasz

  Ty już wiesz, jak to jest z pochodzniem Puljaków, ale jest jeszcze mnóstwo nieświadomych i to dla nich był mój wpis.

 24. tomasz mówi:

  do z Polski: Nie. Nie wiem. Po prostu nei znam takiej nacji zwanej “Puljakami”. Może mnie Pan oświeci Panie Rosenberg?

 25. z Polski mówi:

  Tomasz
  proszę bardzo, doświeć się sam:

  “my pulaki z wileńszczyzny…
  Na puczontek puwiem, czemu cościk takiego powstało, jak ten blog. Tak co wot: na Wileńszczyźnie mami swoje gaziety, taki jak Kurier Wileński, Wileńszczyzna itd. Ale nima u nas czeguścik takiegu, żeb Wilniuk czytałby po swojemu, w tzw. jenzyku wileńskim. Bądź co bądź jenzyk wileński jest jedyny w swoim rodzaju i musim jegu pilengnować, tak jak język mówiony pilengnuje nasz szanowny Wincuk z Pustaszyszek. Tak co kochanińkie, ta strona bendzi poświęcona nam – Wilniukom! Pujichali!”

  pulakizwilni.blogspot.com/

 26. piotr mówi:

  Tomasz,
  ty bywasz dość często na wileńszczyźnie. Czy słyszałeś , żeby ktokolwiek tak mówił, jak ten agent z Polski zapodaje? A moze to sam garszwa, “wielki językoznawca”, zważywszy na piopisywanie się dobranymi specjalnie źródłami? Z całą pewnością to człowiek wymagający 24-godzinnej opieki lekarskiej i czasowego odsunięcia od komputera.

 27. tomasz mówi:

  do piotr: Większości właśnie nie słyszałem.

 28. tomasz mówi:

  do z Polski: Tak się to ma do gwary wileńskiej jak to do języka litewskiego:

  http://www.youtube.com/watch?v=SIwrtL-Dkxo&feature=related

  A co z pochodzeniem Litwinów? Bo są różne teorie. Nawet na księcia się natknąłem:

 29. tomasz mówi:

  do z Polski 25: Moja odpowiedź czeka na akceptację nosi numer 28.

 30. tomasz mówi:

  Swoją drogą ciekawostka. Mój post czeka na akceptację a złoszony przez mnie do admina post nr 5 akceptacji nie potrzebował i dalej sobie jest….
  Nie mówiąc już o tym że jego autorem jest moim zdaniem “zabanowany” Vidoq.

 31. Tomek z Warszawy mówi:

  Dam przykład Szwajcarii. Są tam cztery języki urzędowe, zależnie od kantonu (niektóre kantony są mieszane): niemiecki (np. w Zurychu), francuski (np. w Genewie), włoski (kanton Ticino- miasto Lugano) i retoromański. I nie słyszałem, by mieszkańcy Zurychu (notabebe używają specyficznego dialektu jezyka niemieckiego) uważli, że francuskojęzyczni genewczycy nie są dobrymi szwajcarami…

 32. tomasz mówi:

  do Tomek z Warszawy: Bo Litwini są od nich na wyższym (najwyższym) stopniu rozwoju. 🙂

 33. Tomek z Warszawy mówi:

  Dodam, że widzę pewne analogie pomiędzy historycznym Kielkim Księstwem (wieloetnicznym), a właśnie Szwajcarią. Podobno tzw. “Krajowcy” na początku XX wieku chcieli właśnie takie wieloetniczne księstwo (kanton litewski, polsko-wileński i białoruski) odtworzyć – sfederalizowany z Polską.
  Przykład Szwajcarii wydaje mi się interesujący, choć na dzień dzisiejszy bardziej realistyczny wydaje mi się model Finlandii. Jak wspominałem kiedyś są tam napisy dwujęzyczne, społeczność szwedzkojęzyczna ma tam szkoły (w tym dwie uczelnie), swoją dość znaczącą partię polityczną, znaczący teatr w Helsinkach…

 34. Tomek z Warszawy mówi:

  Sorry, literówka: miało być “Wielkim Księstwem…”

 35. tomasz mówi:

  do Tomek z Warszawy: Niestety zapominasz o pewnym szczególe. Litwini stoją na najwyższym szczeblu rozwoju społecznego. Dlatego nie będą brali przykładów ze Szwajcarii czy innej Finlandii. 😉

 36. Jakem Lach,Puliak,Pszek mówi:

  Z Polski.
  Puliaki na Wileńszczyżnie to te same Litwiny co wcześniej były Wikingami.A że Polska mowa ładniejsza od sakania Litewskiego to woleli gadać ładniej a i kultura bardziej europejska.

 37. taka detalka mówi:

  tak tak tak… szwajcarja, mongolja, abchazja, gagauzja…

  tylko w tych krajach niezyli takie dzikusy-szabelkowe, ktore by w NIE SWOJIM “kantonie” wykopywali i wybrasywali zwloki niewynnych ludzi obcej kultury. Niestety ten “fenomen”, kiedy puliactwo wykopywala w cmentarzach litwinow tylko dlatego, ze oni mowili po litwesku – to wlasciwie unikalni puliacki dorobek “ciwilizacyni” na swiatowej skali. Jest wiele przykladow, historycznie udokumentowanych, opisanych. Jeden takich przypadkow puliackiego faszyzmu wstrzasnelo Amerykanskie spoleczenstwo w koncu XIX wieku, bo to polskie barbarzynstwo przyniosla swoje obyczaje nawet w Stany Zjednoczone i tam wykopywali litwinow z grobow i wybrasywali i z cmentarzy zwloki. Jak byli polaki nacional-chrzescijanskie pogani, tak i zostali.

  jaka “szwajacarja” … dzikusy wy nasze

 38. tomasz mówi:

  No! A wiecie z czego się robi bigos? Polskie danie narodowe. Z młodych Litwinów, dobrze wymoczonych w spirytusie żebym im czarne podniebienie odtajało. 🙂 🙂 🙂

 39. tomasz mówi:

  Było to tak. Polacy wykopowywali z grobów trupy pytali je w jakim języku mówią. Ci którzy mówili po litewsku byli “wybrasywani”. 🙂 🙂 🙂
  Ale jaja…

 40. pšv mówi:

  to Taka detalka

  Brawo! To ci dopiero Litwin! Arcy-Litwin! Litwinissimus! Homo Lithuano!

 41. miedzy innym mówi:

  miedzy innym, wlasnie te dzieko Stalina – “Krasnyj sztandar”/”Kurier wilenski” (stworzony ukazem Stalina 1951r.) i w pierwotnej swojej inkarnacji mial “niepowtarzalni twarz”. “Kurier wilenski” byla jedyna gazeta, ktora publikowala “zajawy” puliakofaszystow, ze sprawe nabozestw na jezykie litewskim w kosciolach Litwy Wschodniej oni “bedzie rozwiązywac wyjątkowo pięscią”.

  o taki tu tradycji panuje panowie

 42. pšv mówi:

  to Tomasz
  Było nieco inaczej. Jak na cmentarzu w USA umieścili tabliczkę po polsku- to najbardziej gorliwe zwłoki Litwinów zaczęli wypełzać z dołów i uciekać! Ta prawdziwa historia ma swoje odzwierciedlenie w folklorze amerykańskim- zombie, noc żywych trupów et cetera. Amerykanie w filmach dają tym potworkom bulgocąco-ryczące głosy z ciemnoty i nieprzyzwyczajenia do rozpoznawania czystej kałby.

  p.s. Kałba wcale nie od słowa “kał”, chociaż w filmach różnie pokazuja…

 43. tomasz mówi:

  ZSRR za sprawą Stalina propagował faszyzm. Polski faszyzm. 🙂 🙂 🙂
  A nawet zajmował się nabożeństwami w kościołach i “wyjątkowo pięscią” wprowadzał tam język polski. 🙂

  Napisz coś jeszcze.Proszę. Ubaw po pachy. 🙂

 44. tomasz mówi:

  do psv: A …. to teraz wiem skąd mit o tych czarnych podniebieniach u “prawdziwych Litwinów”. To od tych co wypełźli z grobów przed wrażym polskim napisem. Od zombi znaczy. 🙂

 45. Broda mówi:

  hey agenci litewscy na tym forum widac ze kryzys i na was przyszedl. Personel ze znajomoscia polskie chyba zostal mocno ograniczony bo byk na byku stoi he he ;). “jazyka Polska trudna byc” he he he. Nic sie nie martwcie. Niebawem Rosja przejmie calkowicie rzady na Litwie i bedziecie sie zajmowac czyszczeniem popielniczek. I dobrze. Polska tez zazdrosci Rosji Putina. Oj przydalby sie i w Polsce ponownie marszalek ktory potrafil zlapac wszystkie skrajnosci za pysk i kopnac w tylek

 46. Broda mówi:

  z humorem:

  * Opis: rozmowa hrabiego Skrzyńskiego z Piłsudskim na temat możliwości założenia przez Piłsudskiego partii politycznej

  – Panie Marszałku, a jaki program tej partii?
  – Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio

  😉

 47. detalki dokumentowane mówi:

  1889 roku w Plymouth umierli dzwie corki prostego litwina Jonasa Kudirki, ktore byli pogrzebione w jedynym katolickom cmetrarzu w Plymouth, ktory byl jakby “polski” (litwini tylko zbudowali swoj oddzielny od puliakofaszystow kosciol i zrozumiale – puliactwo bylo w hysterike). Wtedy puliakofaszysci wykopali dwa grobki z zwlokami dzieci i wyrzucili za plot cmentarza. Polskie “kultur-patrioty” robili to z dozwoleniem polskiej plebaniji . Amerynaksa presa przyznala, ze takiego barbarzynsta w tygle narodow jescie nyk niebaczyl.

  przosze – jeden z przykladow

 48. Broda mówi:

  agencie 48 wymyslaj dalej bajki dla swoich nazizujacych zwolennikow ale czemu na forum mniejszosci ktore przesladujesz ?

 49. Broda mówi:

  p.s tu masz przyklad “kultury litewskiej” zbiorowej:

  Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys (Sonderkomando der Sicherheitsdienst und des SD), wymordowały tu w latach 1941-1944 ok. 100 000[2] osób. Wśród nich od 56 000[3] do 70 000[2] stanowili Żydzi. Wśród pozostałych ofiar znajdowało się od kilkunastu tysięcy[3], do 20 000[4][5] Polaków (inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej), a także grupy Romów, komunistów oraz Rosjan.

 50. Broda mówi:

  do 48.

  W Ponarach zginęli przedstawiciele inteligencji wileńskiej, m. in.:

  * Mieczysław Engiel – adwokat, poseł na Sejm Wileński, działacz społeczny na Wileńszczyźnie (17 września 1943)
  * Mieczysław Gutkowski – prawnik, profesor nauki skarbowości i prawa skarbowego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (17 września 1943)
  * Kazimierz Pelczar – lekarz, naukowiec, pionier polskiej onkologii, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (17 września 1943)
  * Chaim Siemiatycki – poeta żydowski, tworzący w języku jidysz, rabin (rozstrzelany we wrześniu 1943)
  * Stanisław Węsławski – adwokat, kompozytor, pierwszy konspiracyjny prezydent miasta Wilna i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wilnie (2 grudnia 1942)
  * Wanda Rewieńska – geograf, działaczka harcerska i niepodległościowa, żona instruktora harcerskiego Alojzego Pawełka (21 listopada 1942)

 51. ktoz moze wie analogii ? mówi:

  ani mongole, ani huny, ani nazisty dzieckich grobow niewykopali. Ja wiem tylko jedny podobny przyklad – kiedy w Hiszpanji za czasow Franco w cmentarzach masowo burzyli nadgrobki z napisami na baskim jezyku. Ale burzych nadgrobki to nie zwloki wykopywacz na podstawie “nie prawidlowej” narodowsci zmarlego. Wiec, jak widizim i tu puliactwo u przodu calej planety

 52. tomasz mówi:

  do Broda: Zapomniałeś dodać na końcu:
  “przosze – jeden z przykadow” 🙂

  W Wielkiej Brytanii proste litwiny nie chcialy korzytac z jedynej stolowki dla biednych. Prowadzoanej przez niby to poliakow. Sami zdobywali zywnosc i zjedli jakies takie biale ptaki.Mysleli ze to takie duze kalakutasy. A to byli parkowe labendzi. Angielska prasa przyznalaze takiego barbarzynsta w tygle narodow jescie nyk niebaczyl.

  przosze – jeden z przykladow 🙂

 53. pšv mówi:

  to Broda

  Podczas “remontu” kościoła Jakuba i Filipa w Wilnie polskie groby zdewastowano realnie, a nie mitycznie kiedyś i w amerykach.

 54. tomasz mówi:

  do psv: A co z Oranami? Czy tam było inaczej?

 55. dla jedynch Paneriai; dla drugich - Sztuthof mówi:

  Znakomity litewski pismienik i więzien Balys Sruoga w swojich pamietnikach o Sztutowie i powiesci o litewskich inteligentach w niemieckich konclagrach opisal dosyc nazistowskich karnikow i sadistow polskiego pochodzenia. We Francji tez byli francuzkie uformowania z franuzow-nazistow. Ale jedno jest nazistowskie odczepiency jednego czy drugiego naroda, a calkiem inne jest institucionalny polskojezyczny kosciol, ktory wykonywal faktycznie faszystki program polonizacji na polskim “lebensraum”/”kresach”.

 56. nakąt Varėna/orany mówi:

  Varėna/orany, niemniej ze byli teroryzowane za czasy polskiej okupacji Litwy Wschodniej – za wszelkie czasy (i tez czasy polskiej okupacji) zostali calkowicie litewskie. Proboszc Varėnski nawet byl uwiezioni za to, ze pisal niepolonizowane nazwiski litwinow ( on pisal polskimi literami i zanakmi diakritycznymi polskimi, tylko w niezpolszconej formie). Za czasow polskiej okupacji okupanty tam zbudowali oddzielny monument-“kenotaf” na slawe okupantom tej ziemi.

  Bardzo ciekawe – jezeli w Gnieznie przed katedrą Gniezniecką niemci zbudowali pomnik -kenotaf “WYZWOLICIELAM NIEMIECKIEJ ZIEMI GNESEN” – czy polaki restaurowali ten pomnik? Czy byli oni moze wdzięcne za taką “pamiec” ?

  Przepraszam, ale kenotaf (momument-“posty grob”), to nie grobki z dzieckimi trupami.

 57. No mówi:

  Nie rozumiem co naród “wybrany” robi na polskim forum. Ma przecież elitarny – delfi.
  Muszą wszędzie “napaskudzić”.

 58. tomasz mówi:

  No to jeszcze trochę żeby przybliżyć mniej zorientowanym Litwę:

  http://www.youtube.com/watch?v=95Wsf2FO75E&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=WJvTK0S-mdU&feature=related

  Bo są jeszcze normalni Litwini z poczuciem humoru choć do pięt nie dorastają naszemu. 🙂

 59. pšv mówi:

  Na Delfi Litwin czuje się wśród sobie podobnych- jak małe gówniątko w ogromnym szambie. A tu Litwin – jak gówno na białym obrusie. Wszyscy go widzą, czują, biegają z papierkami, szufelkami, dezodorantami…

 60. z Polski mówi:

  31 Tomasz

  Na akceptację czekają posty z linkami (pełnymi) do innych stron, tak zauważyłem.

  Widać nie znasz językowych realiów Wileńszczyzny ani z autopsji, ani z literatury, bo zdziwł cię ten polsko-(biało)ruski wileński slang i nawet podejrzewasz autorkę tego bloga o jakieś agenturalne manipulacje i fałszerstwo. To taki objaw polskiej przypadłości, o której już pisałem.

 61. bobrowniczy mówi:

  @piotr.
  Jesteś adwokatem tomasza? Tak mu ładnie zapodajesz.Tomasz nie słyszał wszystkich możliwych dialektów bo jego przygoda z Wileńszczyzną trwa zaledwie lat 15-ście.

 62. bobrowniczy mówi:

  pśw.
  Pamietaj że Litwin ,Litwinowi nie równy.No chyba ŻE stasys-senasowi,senas-vidoqowi,z Polski-stasysowi i senas z Polski.

 63. pšv mówi:

  to Bobrowniczy
  Mam chyba słaby wzrok i węch – słabo dostrzegam różnice u Litwinów. A u bywalców tego forum wcale ich nie widzę.

 64. Broda mówi:

  panie toz tu wiecej agentow niz normalnych ludzi 😉 litewskie bojowki w natarciu jak widze. Ale wam mozgi wyprali

 65. ostoja serdcewina puliackosci mówi:

  Najbardziej zpolonizowana gmina w Litwie Wschodniej – to Dainavos seniūnija. Barzo ciekawo jaki tam “polak” jest starostą w tej “kresowszyznie z kresoszyznow” – Dainave. Jakis pan ” VACLAV JANKELAIT ” tam starostuje. Zeby ten “jankelait” wiedzial – jakimi szalenymi metodami i z jakim “katolickim” okruczenstwem robili z jego przodkow “puliakow”, to chyba sam odrzuczyl swoje na polowe czeskie, na polowe litewskie nazwisko. Moze swoją wolą stal by jakims ” Staskiem” czy “Leszkiem”…

 66. bobrowniczy mówi:

  @Broda.
  Tak tak chciałeś chyba napisać, że więcej klonów.I to jeszcze takich co sobie wzajemnie kadzą.

 67. piotr mówi:

  Zaczyna tu śmierdzieć. Nagromadziło się dziś wyjątkowo wiele popłuczyn szaulisowskich po wieczorowych szkołach, w których się uczy sprzątania i strzelania z łuku do Polaków.

 68. piotr mówi:

  Bobrowniczy,
  doprawdy, nie wiem, co ci się stalo. Nadepnąłem ci na odcisk, czy też poruszyłem sumienie. Przyczepiłeś się jak rzep do psiego ogona. Jeżeli jesteś w porządku, na nikogo nie doniosłeś, nikomu nie zaszkodziłeś, to o co ta burza? Czyżbyś był adwokatem komunistycznych aparatczyków i renegatów?
  Bardzo Cię proszę nie tłumacz mi, że dwa razy dwa jest cztery. Nie sil się też na naukowe językoznawcze dywagacje, bo gotowym jeszcze pomyśleć, że jesteś od garszwy.

 69. bobrowniczy mówi:

  Drogi Piotrze nie staraj sie być bardziej papieski od Papierza.A dwa razy dwa jest cztery i to dopiero jest prawda oczywista. I to że kij ma dwa końce to też jest prawda.Zatem nie staraj sie robić kariery na negowaniu czegoś ,czego nie doświadczyłeś i nie rozumiesz ponad to co przeczytasz i usłyszysz.

 70. Broda mówi:

  do administracji” czy nie mozecie poblokowac takich bojowek jak:

  66.ostoja serdcewina puliackosci, Luty 9, 2010 at 15:56 –

  -przeciez to widzi nawet slepy ze to bojowka listewskich sluzb.

  proponuje od razu po mac adresie troche im to zajmie sadzac po “inteligencji” wypowiedzi

 71. Wilnianka mówi:

  Do komentarz 5
  Przed 20 laty na ulicach miasta Litwinow mozna było rozpoznać po bezforemnych wiązanych spódnich i swetrach,wiązać to dobże,lecz poco tak strasznie,jakby od babci do wnóczki nosili to samo.W takim swetrze chodził u nas gł.inżynier wielkij wówczas fabryki [Litwin].Zaś dziś uczniwie litewskich szkół,nazywają siebie ,goci,wyglądają jak sataniści,dziewczyny w bucorach zimą i latem,strzechą na głowach,kolczykach na jęzorach i ustach,trochę pszypominają fiński zespół,Lordi,

 72. piotr mówi:

  Bobrowniczy,
  w3ydaje mi się, że przesadzasz, to znaczy przypisujesz mi słowa i poglądy, które nie wypowiedziałem. Domyślam się tylko tego, gdyż operujesz frazesami. Domyślam się też powodów Twojej zaciekłości wobec mnie, ale doprawdy, bronisz czegoś co nie da się obronić. Znam wystarczająco dużo wilniuków, którzy się za sowietów nie ześwinili, by mówić i pisać o tym – słowo kariera to chyba przejęzyczenie z Twojej strony. Jeżeli teraz sporządnieli, to oczywiście, tym większą chwałę otrzymają w niebie. Nie próbuj jednak zamykać mni i innym języka demagogicznymi argumentami – “nie doświadczyłeś, to nie wiesz…”.

 73. Broda mówi:

  ilosc agentow i klonow agentow sluzb litewskich w tym watku wynosi 9. Ilosc majacych mozgi wynosi 0

  zycze wam zdrowia bo jak przejmie was Rosyjska agencja to wam sie przyda buhahahahah 😉 – i wtedy wzniose toast. Rosjanie jacy sa tacy sa ale nie sa nacjonalistycznymi swiniami

 74. krzysztof mówi:

  Panie adminie : Ja tylko w kwestii formalnej, bo dyskutować mi się dzisiaj nie chce. Otóż zgodnie z regulaminem, językiem naszego forum jest język polski. Jeżeli ktoś pisze post w innym języku, powinien przetłumaczyć jego treść na język polski.
  W tej dyskusji zabiera głos internauta, któremu jedynie wydaje się, że zna język polski. Wypisuje swoje mądrości w trudnym do zrozumienia bełkocie, upodobnionym nieco do polszczyzny.
  Pytam więc, czy zgodnie z literalnym brzmieniem regulaminu naszego forum, takie posty nie powinny być kasowane ? Dopowiem tylko, że ja nie znam języka litewskiego i w związku z tym nigdy nie próbowałem nawet, szanując użytkowników odpowiednich portali, zamieścić jakiegokolwiek komentarza na Delfi lub innych forach portali litewskich.

 75. z Polski mówi:

  75

  Bardzo dobrze, że ta osoba, mimo niedoskonałej znajomości j.polskiego wypowiada się tutaj, bo dzięki takim jak on można dowiedzieć się wielu interesujących spraw z historii i współczesności Wileńszczyzny. Wszystko co pisze jest całkowicie zrozumiałe, fajnie nawet czyta się taką litewsko-ruską polszczyznę.

 76. krzysztof mówi:

  Do 76 : No cóż ? Uczył Marcin Marcinka ….( historii Wileńszczyzny).

 77. Broda mówi:

  76 a co ty bojowki litewskich sluzb popierasz ? no daj se spokoj ? co ty glupi czy z po albo pis ?

 78. wielki brat mówi:

  Do 48
  Chcesz przykład – prosze.
  2010 rok, cmentarz Bernardyński Vilnius, katakumby. Na mieiscu wyżuconych polskich grobów chowają Litwinów. (czytaj Kurier Wilenski).

 79. Piotrek Trybunalski mówi:

  przyspieszone kursy polskiego dla litewskich agentów są widać do niczego. Ciężko zrozumieć ten bełkot

 80. gratulacje mówi:

  gratulacje!

 81. Kmicic mówi:

  Bardzo polecam posty 3 i 4, naprawdę warto je nie tylko przeczytać 😀

 82. Szanowni dyskutanci mówi:

  Szanowni dyskutanci, może warto zwrócić uwage, że tematem artykułu jest konferencja AWPL i omawiane na niej sprawy. Już nie po raz pierwszy jakiś prowokator rzuca głupi temat i zaczyna się roztrząsanie kwestii, zupełnie dalekich od tematu bądź wręcz połajanką miedzy internautami. Jaki zatem jest sens istnienia tego forum, czyżby tylko po to, by wylewać własne fobie, albo dyskutować o błahych sprawach, w niczym nie dotyczących sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie. A może właśnie o to chodzi, by sprowadzić dyskusję na błędne tory?

 83. quinto mówi:

  Artykuł i konferencja nudna jak sprawozdanie z plenum partii komunistycznej i samo plenum. Natomiast opinie o Polakach pisane litewsko-papuasko-rosyjskim dialektem są interesujące. My Europejczycy tak bardzo się nie roznimy od Litwinow plebejskiego pochodzenia. Jeszcze tak nie dawno nasz plebs wierzył, ze Zydzi tłocza krew z chrześcijańskich dzieci do wypieku macy. W Polsce w XIV w. statut kaliski musiał wyraźnie zabronić wyrażania takich opinii. Naszym dużo młodszym brciom Litwinom powinnismy zatem wybaczyć wiarę w polska nekro-lituanio-fobie i inne zabobony. Przecież do swiata chrześcijańskiego dostali się 500 lat pozniej niż my. Poz tym takie posty pokazują ze Litwa to terra incognita dla europejskich etnografow. Jest bardziej atrakcyjna niż Nowa Gwinea.

 84. pšv mówi:

  Zostawmy zombie w spokoju, na fotografii tuż za Wodzem, na plakacie link http://www.awpl.lt – polecam 🙂
  Szkoda że tam (oczywiście) nie można komentować. No bo Wodza tam jest procentowo chyba nawet więcej niż ks. Stańczyka w muzeum św. Faustyny!

 85. krzysztof mówi:

  Do quinto : Tylko drobiazg. Otóż statut kaliski wydany był w XIII (1264), a nie w XIV wieku. Stało się to około 120 lat przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Litwinów.
  Wynikałoby z tego, że nasz lud był ciemny, ale przynajmniej władców mieliśmy już oświeconych.

 86. bobrowniczy mówi:

  piotr, Luty 9, 2010 at 18:32 –
  W dzisiejszej sytuacji i postępie technologi nie da sie zamknąć ust.I JA osobiście takiego zamiaru nie mam.Ale tak łatwo jest ludzi osądzać, oskarżać, pomawiać tylko dlatego że sie komuś tak wydaje.Pokończone szkoły i zdobyte dyplomy nie dają upoważnienia do takich łatwych ocen.Co z tego że TY znasz takich Wilniuków co sie nie ześwinili.Ale czy CI sami nie ześwinieni wnieśli jakiś wkład pozytywny w życie mniejszości?Czy tylko KONFORMISTYCZNIE przeżyli czasy ZSRR?Chciało by się powiedzieć cytatem z filmu “….co ty wiesz o życiu maleńki….”

 87. quinto mówi:

  Do Krzysztofa: Pomyliłem się zatem na niekorzyść Litwinów o cały wiek, co jest jeszcze bardziej wymowne.
  Do Kmicica: W kwestii akcji w obronie mniejszości w parlamencie europejskim przydałby się osobny artykuł, a nie dwa posty. Moim zdaniem apel powinien zostać poszerzony o problem białoruski. Sprawa obrony naszych mniejszości na Litwie i na Białorusi zawiera pewien paradox. Głośniej się krzyczy w obronie Wilniuków, niż Grodnian, chociaż ci pierwsi znajdują się w dużo lepszej sytuacji. Wynika to stąd, że żyją w państwie mimo wszystko liberalnym i cieszą się wolnością słowa. Łatwiej im zwrócić uwagę europejskiej opinii publicznej na swoje krzywdy. Nie zapominajmy o rodakach, którym zamyka się usta i nawet wsadza do więzień za upominanie się o swoje prawa.

 88. bobrowniczy mówi:

  quinto, Luty 10, 2010 at 11:59 –
  Ma Pan racje.Jest tylko jedno ale.W kwesti Polaków na Wileńszczyżnie- Litwinów można złapać za torbę poprzez instytucje UE.Biełarusia to bandycki kraj gdzie rządzi Baćka z Milicją i KGB.

 89. Kmicic mówi:

  88 89:
  Litwę obowiązuje prawo miedzynarodowe i można na jej władzach wymusić wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań. Można być po prostu skutecznym,wymaga to tylko dużej stanowczości i prostego EGZEKWOWANIA prawa.Białoruś to zupełnie inny temat,oczywiście też należy bronić Polaków na Białorusi, ale nie mamy tak jednoznacznych narzędzi. Żeby wymagać od innych ,trzeba zrobić porządek na własnym ,unijnym ,podwórku.

 90. Anonymous mówi:

  bobrowniczy
  wydaje mi sie, ze grasz w nieczyta gre. Jestem prawie pewien, ze bronisz tych, co sie zeswinili, a potepiasz tych, co przeszli zycie po cichu, nie idac na zgnile kompromisy mysle, ze nie rozumiesz slowa konformizm.
  Moze jednak powiesz, co konkretznievdotknelo w moim poscie, zamiast prawic moraly i odpowiadac frazesami?

 91. bobrowniczy mówi:

  @anonim-piotr.
  Ja w nic nie gram.To chyba raczej TY nie rozumiesz słowa KONFORMIZM.
  Chciałem tylko byś łaskawie zastanowił się nad łatwością z jaką rzucasz oceny w sprawie czegoś co znasz jedynie z opowiadań i opisów książkowych.A morały i frazesy to właśnie Twoja pusta ocena faktów w których nie uczestniczyłeś.Jestem pewien że gdyby przyszło co do czego to miałbyś pełne galoty oficerze rezerwy.

 92. piotr mówi:

  Bobrowniczy,
  a ty znasz z autopsji, czy rowniez swojej. Tak sie sklada, ze teraz bardzo glosni, tak w na Litwie i w Polsce, sa ci, ktorzy w czasach radzieckich sluzyli wiernie sowietom i pomagali im w wynaradowianiu wzglednie komunizowaniu Polakow.
  Swoja pewnosc co do galotow zapewne opierasz na swoim doswiadczeniu.
  Przez wzglad na cichych bohaterow zamilknij konformisto przez male k.

 93. bobrowniczy mówi:

  Nie znam i nie oskarżam.Nie pomawiam i nie osądzam.Każdy czas ma swoje świnie i swoich bohaterów ale by to osądzić trzeba tego doświadczyć.Krowa która dużo ryczy mało mleka daje.

 94. Kmicic mówi:

  Niezależnie od różnych “ale” , AWPL jest jedyną organizacją broniącą Polaków na Litwie. Żadna partia litewska nigdy nie wystąpiła z żadną inicjatywą broniącą mniejszość polską. Partia ta jest dopiero na etapie rozwoju, będzie przyciągała do siebie kolejne kręgi Polaków (również tych z Wilna- ponad 100 000). Staje się również rzecznikiem innych mniejszosci narodowych, jak równiez Litwinów spragnionych nieskonfliktowanego , uczciwego, normalnego państwa.

 95. no com mówi:

  Tomaszewski, jedyny litewski polak – polityk, za ktorego wypowiedzenia nie jest wstyd
  Co so pozostalej czesci otoczenia – milczenie wasze zloto

 96. Kmicic mówi:

  Bardzo ważne są posty 3 i 4 (!)
  Kto jeszcze nie czytał polecam zajrzenie na początek komentarzy i wyciągniecię z ich lektury konkretnych wniosków ;-D

 97. piotr mówi:

  Bobrowniczy,
  odpowiem naq twoje dywagacje parafrazą z Wysockiego, kto był za życia świnią, to i po przełomie nią został. Zaciełość z jaką bronisz dobrego imienia pana X, każe przypuszczam, że coś jednak masz na sumieniu. Nawiasem mówiąc w aswoim osądzie starałem się wyważyć osąd i powiedziałem o dobrych i złych stronach. Jak rozumiem, ty jesteś zdolny tylko do laurek.

 98. bobrowniczy mówi:

  @piotr.
  Gdyby ci zółć nie zalewała oczu to byś zrozumiał co pisałem,każdy może się w swoim życiu uświnić.TY też i jak wielu świętych zresztą.

 99. piotr mówi:

  bobrowniczy,
  chłopski filozofie,zapewne nie stanąłbyś do pojecdynku, gdyby obowiązywał kodeks Boziewicza. Swymi załosnymi wywodami, pełnymi ogólników,zerowymi od konkretów, pokazujesz tchórzliwe oblicze swojej natury. Jedyna odmiana w twojej pseudoretoryce, to próba obrażania.
  Ze swej strony podjąłem próbę dyskusji z tobą, i nie przeszkadzała mi bynajmniej słaba znajomość polskiej ortografii z tej strony. Teraz widzę, że to nie przypadek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.