Nieodpłatna pomoc prawna w odzyskaniu ojcowizny będzie kontynuowana


Nieodpłatna pomoc prawna dla osób ubiegających się o zwrot ziemi będzie kontynuowana również w tym roku. Zakłada to umowa podpisana wczoraj przez prezesa Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie  Jerzego Marka Nowakowskiego i prezesa Związku Prawników Polaków na Litwie (ZPPL) Grzegorza Saksona.

Jak powiedział prezes Związku Prawników Grzegorz Sakson, dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji prawnicy zrzeszenia będą mogli nie tylko kontynuować pomoc prawną ubiegającym się o zwrot ojcowizny, ale też znacznie rozszerzyć zakres tej pomocy.

– Taka pomoc jest bardzo potrzebna, ponieważ z każdym rokiem więcej osób o nią zwraca się. Na pewno wystarczy pracy przy zwrocie ziemi na kilka lat – powiedziała dziennikarzom prawnik Ewa Jankowska.

Prezes prawników Polaków poinformował, że Związek przygotował też zażalenie do Sądu Konstytucyjnego w sprawie krzywdzącej byłych właścicieli lasów decyzji prawnej, na mocy której  na terenach wiejskich dołączonych w 1995 roku do Wilna dochodzi do bezprecedensowych działań, gdy osobom, które już odzyskały na tych terenach swoje lasy, dziś są one odbierane znowu.

– Chodzi o sprzeczność dwóch aktów prawnych, gdyż jeden mówi, że na terenach dołączonych w 1995 roku do Wilna proces zwrotu ziemi odbywa się tak samo, jak na terenach wiejskich, tymczasem inny artykuł zabrania zwrotu lasów na terytorium miasta. Dlatego ludziom, którym już lasy te zostały zwrócone, dziś są ponownie odbierane – wyjaśniła Ewa Jankowska.

Patronujący podpisaniu umowy prezes Związku Polaków na Litwie (ZPL), poseł Michał Mackiewicz poinformował, że pod skargą do Sądu Konstytucyjnego już zebrano około 40 podpisów posłów. Poseł Mackiewicz wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie dokument ten trafi pod obrady Sejmu, który skieruje zażalenie polskich prawników do Sądu Konstytucyjnego.

Prezes Mackiewicz podziękował też za lata owocnej współpracy Grzegorzowi Saksonowi, który wcześniej przy ZPL-u  nieodpłatnie doradzał przy zwrocie ziemi.

W minionym roku Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie dołączyła się do tej inicjatywy i podpisała umowę dotacyjną ze Związkiem Polaków na Litwie. ZPL z tych środków refundował pracę prawników zrzeszonych w Związku Polaków Prawników.

W tym roku Fundacja podjęła decyzję o bezpośredniej współpracy z ZPPL.

– W żaden sposób nie chcemy doprowadzać tu do podziałów. Z Polski dostrzegliśmy, że rozwija się nowe prężne środowisko, które postanowiliśmy wesprzeć – powiedział Jerzy Marek Nowakowski, prezes Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Wyraził też nadzieję, że po „latach pewnego marazmu” ZPPL stanie się poważnym partnerem dla ZPL-u. Prezes Mackiewicz zauważył, że Grzegorz Sakson jest najbardziej kompetentną osobą w sprawach zwrotu ziemi, toteż nie wątpi w owocną współpracę ze Związkiem Prawników. Zaznaczył też, że choć coraz więcej osób odzyskuje ziemię, sprawa restytucji mienia pozostaje wciąż bardzo aktualna, dlatego ZPL również dołączy się z pomocą i będzie kontynuował doradztwo prawnicze, czym od kilku lat zajmował się przy ZPL nowy prezes Związku Prawników Grzegorz Sakson.

Jerzy Marek Nowakowski wyraził nadzieję, że Fundacja będzie mogła kontynuować wspieranie polskich prawników, zanim „nie zostanie oddany ostatni kawałek ziemi byłym właścicielom”. Wobec czego, uczestniczący w podpisaniu umowy konsul  RP Stanisław Kargul życzył, aby współpraca Fundacji ze Związkiem Prawników byłaby „możliwie najkrótsza”, aby ubiegający się o zwrot ziemi mogliby ją odzyskać jak najszybciej.

Osoby ubiegające się o zwrot ziemi mogą zgłaszać się o pomoc prawną do siedziby ZPPL w Domu Polskim. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem 2330450.