Zostali wytypowani kandydaci do tytułu „Polak Roku 2011”

Tym razem decyzją kapituły do tytułu Polaka Roku nominowano 14 osób Fot. Marian Paluszkiewic

W redakcji „Kuriera Wileńskiego” obradowała w czwartek Kapituła Plebiscytu „Polak Roku”. Wytypowała Polaków Litwy, kandydatów do zaszczytnego tytułu „Polak Roku”.

Jest to już 14. edycja tego popularnego, organizowanego przez polski dziennik na Litwie plebiscytu, który ma na celu uhonorowanie osób zasługujących na tytuł osoby najbardziej zasłużonej dla spraw polskich na Litwie.

Kapituła składa się ze zwycięzców plebiscytów poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli udział: Anna Adamowicz, Zdzisław Palewicz, Zofia Matarewicz, ks. Wacław Wołodkowicz, Barbara Kosinskienė, Antoni Jankowski. Z powodu licznych obowiązków służbowych inni członkowie kapituły nie mogli przybyć na jej posiedzenie. Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.

Podobnie jak w roku ubiegłym kapituła nie ograniczyła się wyłącznie do wytypowania dziesiątki kandydatów. Do tytułu Polaka Roku 2011 zostało nominowanych 14 osób, zgłoszonych przez Czytelników oraz członków kapituły. Podstawowe kryteria, którymi się kierowała kapituła, to wkład kandydata w dziedzinę rozwoju polskiej kultury, oświaty. Wytypowano osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie, przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Tradycyjnie wśród zaproponowanych przez Czytelników kandydatów do tytułu „Polak Roku” znaleźli się przedstawiciele Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego.

Ale o tym, kto z tych najlepszych okaże się najbardziej godnym tego zaszczytnego tytułu, zadecydują Czytelnicy, nadsyłając kupony z nazwiskami swoich kandydatów. Na początku stycznia przyszłego roku kapituła zbierze się po raz kolejny i po obliczeniu głosów zostanie wybrana dziesiątka kandydatów. Osoba, która zbierze największą liczbę głosów Czytelników, zostanie uhonorowana tytułem „Polak Roku”.

Na kandydatów, których listę podajemy poniżej, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy na adres redakcji przysyłać wypełnione kupony (w nieograniczonej ilości, ale niekserowane).


Bożena Bieleninik

Bożena Bieleninik, nauczycielka jęz. polskiego w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”


Adam Błaszkiewicz

Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, prezes Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie


Renata Cytacka

Renata Cytacka, sekretarz Rady Samorządu Rejonu wileńskiego


Ks. Tadeusz Jasiński

Ks. Tadeusz Jasiński, wikariusz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, redaktor katolickiej gazety „Spotkania”

 


Antoni Jundo

Antoni Jundo, przedsiębiorca, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego z ramienia AWPL

 


Michał Kleczkowski

Michał Kleczkowski, przedsiębiorca

 


Władysław Korkuć

Władysław Korkuć, kombatant Wileńskiego Okręgu AK, nauczyciel muzyki, założyciel i kierownik wielu polskich zespołów ludowych na Litwie

 


Tadeusz Macioł

Tadeusz Macioł, konsul honorowy RP w Kłajpedzie

 


Jarosław Narkiewicz

Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie


Albert Narwojsz

Albert Narwojsz, koordynator komitetów strajkowych szkół polskich


Ewelina Saszenko

Ewelina Saszenko, piosenkarka, finalistka konkursu Eurowizji 2011


Zbigniew Siemienowicz

Zbigniew Siemienowicz, lekarz, dyrektor Szpitala Rejonowego w Solecznikach


Jadwiga Sinkiewicz

Jadwiga Sinkiewicz, prezes solecznickiego rejonowego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, radna Samorządu Rejonu Solecznickiego z ramienia AWPL


Mirosław Szejbak

Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie