Międzynarodowy konkurs plastyczny „Źródło piękna” dla dzieci i młodzieży

W ramach obchodów Roku 2012 – Roku Anny Krepsztul Szkoła Średnia im. Anny Krepsztul w Butrymańcach ogłasza międzynarodowy konkurs plastyczny „Źródło piękna” dla dzieci i młodzieży.

Mottem konkursu zostały wybrane słowa „Maluj tak, jak widzisz, jak czujesz. Słuchaj swe serce” wypowiedziane przez ojca Anny Krepsztul — Stanisława Krepsztula, który był pierwszym nauczycielem rysunku małej Ani. Słowa te stały się myślą przewodnią twórczości malarki, nie posiadającej plastycznego wykształcenia, która zawsze podkreślała, że tworzy swoje obrazy, kierując się przede wszystkim sercem.

Celem organizowanego konkursu jest uczczenie pamięci malarki ludowej Anny Krepsztul, która w tym roku obchodziłaby swoje 80. urodziny, zachęcenie do poznania jej twórczości, a także rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konkursu występują w czterech kategoriach wiekowych, a przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką w formacie A3 pracy twórczej o tematyce pejzaż, portret bądź martwa natura. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach zorganizowanych w Szkole Średniej im. A. Krepsztul w Butrymańcach, w Centrum Kultury w Solecznikach oraz Muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach.

Jury konkursu przyzna następujące nagrody: Grand Prix, I, II, III nagrody, nagrodę specjalną oraz wyróżnienia.
Termin zgłaszania prac – do 30 czerwca 2012 roku.

Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest na stronie internetowej www.salcininkai.lt.