Nowy rząd w niepełnym składzie ministrów

Uparcie dążąca do wyeliminowania liderów Partii Pracy z przyszłego rządu prezydent Dalia Grybauskaitė postawiła na swoim.

Wczoraj, w piątek, podpisała dekret o powołaniu nowego rządu, ale bez udziału w nim dwóch przedstawicielek Partii Pracy. Wyeliminowane z rządu zostały Loreta Graužinienė i Virginija Baltraitienė, które miały objąć resorty opieki socjalnej i pracy oraz oświaty i nauki. W ostatniej chwili doszło do zamiany kolejnego kandydata Partii Pracy. Kęstutis Daukšys, proponowany przez partię na ministra kultury, został również wybrakowany przez prezydent. Jego miejsce zajął kolega partyjny Šarūnas Birutis.

— Kończy się ustawowy termin wyznaczony na utworzenie rządu, lecz desygnowany na premiera Algirdas Butkevičius nie potrafił przedstawić uzgodnionej pełnej listy kandydatów na ministrów.
— Dzisiaj premier przedstawił tylko 12 kandydatur, przyjmując odpowiedzialność osobistą za każdą z nich — powiedziała wczoraj prezydent. Zaznaczyła, że powołuje nowy rząd w niepełnym składzie i wyraziła nadzieję, że premier Butkevičius niezwłocznie zakończy misję formowania rządu.

Tymczasem wczoraj przed spotkaniem z prezydent premier Butkevičius twierdził, że przyniósł prezydent pełną listę kandydatów na ministrów. Natomiast po spotkaniu poinformował, że prezydent odrzuciła kandydatury posłanek Lorety Graužinienė i Virginiji Baltraitienė. Odrzucone kandydatki szerzej nie komentowały wczoraj tego faktu. Mówiły tylko, że decyzja prezydent ich nie zaskoczyła oraz że wszystko idzie „zgodnie z ich planem”. Kim są ci „oni” posłanki, przynajmniej na razie, nie chciały ujawniać.

W sytuacji kryzysu polityczno-rządowego głos zabrali również konstytucjonaliści. Twierdzą, między innymi, że Konstytucja nie przewiduje powołania rządu w niepełnym składzie. Dodają jednak, że ta norma konstytucyjna już wcześniej nie raz była złamana przez polityków. Podkreślają, że najważniejszą w tej kwestii jest jednak nie liczba ministrów, lecz termin 15 dni, w jakim nowy rząd musi być powołany bez późniejszych konsekwencji polityczno-prawnych. Termin ten upływa zaś w poniedziałek 10 grudnia.

Teoretycznie więc premier Butkevičius ma jeszcze trzy dni na zakończenie misji rządowej, jednak najpierw musi uzgodnić z partnerem koalicyjnym — Partią Pracy – nowe kandydatury zamiast wybrakowanych przez prezydent. Potrzeba też czasu na konsultacje z prezydent, jak też ewentualnie na podpisanie dekretu prezydenckiego uzupełniającego skład nowego rządu. Tymczasem, mimo napiętej sytuacji politycznej w kraju, prezydent planuje zagraniczne wyjazdy. W poniedziałek właśnie Dalia Grybauskaitė w Oslo weźmie udział w ceremonii wręczenia Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla.

SKŁAD POWOŁANEGO PRZEZ PREZYDENT 16. RZĄDU
 
Algirdas Butkevičius (PS)………….premier
Birutė Vėsaitė (PS)…….Ministerstwo Gospodarki
Linas Linkevičius (PS)………Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rimantas Sinkevičius (PS)….Ministerstwo Komunikacji
Juozas Bernatonis (PS)….Ministerstwo Sprawiedliwości
Juozas Olekas (PS)….Ministerstwo Obrony Kraju
Rimantas Šadžius (PS)….Ministerstwo Finansów
Vytenis Povilas Andriukaitis (PS)…..Ministerstwo Zdrowia
Viginijus Jukna (PP)…….Ministerstwo Rolnictwa
Šarūnas Birutis (PP)………….Ministerstwo Kultury
Dailis Alfonsas Barakauskas (PiS)….Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Valentinas Mazuronis (PiS) – Ministerstwo Ochrony Środowiska
Jarosław Niewierowicz (AWPL)……Ministerstwo Energetyki
***
Partia Socjaldemokratów (PS)
Partia Pracy (PP)
Porządek i Sprawiedliwość (PiS)
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL)