W nowym rządzie pięciu Polaków wiceministrów

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, jako pierwsze z ugrupowań koalicji rządzącej, przedstawiła listę kandydatów na wiceministrów w rządzie Algirdasa Butkevičiusa.

Na wiceministra oświaty i nauki AWPL desygnuje Editę Tamošiūnaitė, na wiceministra kultury — Edwarda Trusewicza, na wiceszefa resortu komunikacji — Władysława Kondratowicza, na wiceministra rolnictwa — Leokadię Poczykowską, na wiceministra energetyki — Renatę Cytacką.
Listę kandydatów w czwartek zatwierdziła Rada Naczelna partii. Postanowiono też oddelegować na stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmu posła Jarosława Narkiewicza. To stanowisko jako dodatkowe zostało utworzone specjalnie dla przedstawiciela AWPL, która razem z Partią Socjaldemokratyczną, Partią Pracy i Partią „Porządek i Sprawiedliwość” tworzy koalicję rządzącą.

Kandydaci na wiceministrów są dobrze znani polskiej społeczności z ich dotychczasowej działalności.  Edita Tamošiūnaitė jest wicedyrektorem administracji samorządu m. Wilna. Na to stanowisko została oddelegowana przez AWPL. Edward Trusewicz jest z kolei radnym stołecznego samorządu z ramienia AWPL, a od wielu lat jest też sekretarzem Związku Polaków na Litwie. Był też członkiem działającej przy Radzie RL Rady Wspólnot Narodowych, która, m. in., brała aktywny udział w przygotowaniu nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych. Zakończenie pracy nad ustawą, zdaniem Trusewicza, jest najpilniejszą sprawą.

— Chcielibyśmy wnieść do Sejmu projekt prawdziwie europejskiej Ustawy o Mniejszościach Narodowych — powiedział „Kurierowi” Edward Trusewicz. Dodał też, że to zadanie będzie priorytetowym celem w przyszłej jego pracy, o ile — jak podkreśla — jego kandydatura na wiceministra kultury zostanie zatwierdzona.

Renata Cytacka, sekretarz rady samorządu rejonu wileńskiego, którą AWPL proponuje na stanowisko wiceministra energetyki (szefem resortu został również przedstawiciel AWPL Jarosław Niewierowicz) powiedziała „Kurierowi”, że „na razie mogę tylko tyle powiedzieć, że jest to dla mnie wyraz ogromnego zaufania, a zarazem ogromne wyzwanie”.
Wicedyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego — Waldemar Kondratowicz — jest proponowany przez AWPL na wiceministra komunikacji. Leokadia Poczykowska, która ma objąć stanowisko wiceministra rolnictwa w latach 1995-2004 pracowała merem rejonu wileńskiego, a w latach 2004-2008 była posłanką na Sejm RL z ramienia AWPL.

Kandydaci AWPL na wiceministrów muszą teraz doczekać się aprobaty szefów resortów, do których zostali oddelegowani, jak też pomyślnie przejść sprawdzian służb specjalnych, które muszą przedstawić premierowi raport o kandydatach.
Tymczasem premier Algirdas Butkevičius kompletuje z kolei swoją drużynę. Wczoraj kanclerzem rządu został mianowany Alminas Mačiulis, wieloletni kolega partyjny premiera z Partii Socjaldemokratycznej. Dotychczas Mačiulis pracował w Ministerstwie Komunikacji.