Goście redakcyjni z Dobrego Miasta

Wycieczkowicze z Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście  Fot. Marian Paluszkiewicz
Wycieczkowicze z Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście Fot. Marian Paluszkiewicz

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” wczoraj odwiedzili uczniowie 3 klasy Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w powiecie olsztyńskim. 20-osobowa grupa młodzieży przybyła pod opieką historyka Marka Symonowicza oraz germanisty Tomasza Bartołda.

― Odwiedzenie redakcji polskiego dziennika na Litwie jest cennym doświadczeniem, bo dzieci dowiedzą się, w jakiej sytuacji, na jakich zasadach i dla kogo w ogóle funkcjonuje gazeta ― powiedział nam Tomasz Bartołd.

W muzeum, redakcji i drukarni wycieczkowicze zapoznali się z subtelnościami procesu codziennego powstawania gazety i jej drogą do czytelnika. Redaktor naczelny Robert Mickiewicz opowiedział młodzieży o historii, problemach i sukcesach polskiego dziennika na Litwie oraz wytłumaczył, dlaczego zawód dziennikarza można uważać za jeden z najciekawszych.

W przededniu wizyty w naszej redakcji, młodzież zwiedziła wileńską Starówkę.
― Praktycznie co drugi z nas ma krewnych w Wilnie, młodzież więc podczas naszej 3-dniowej wycieczki ma możliwość bezpośredniego dotknięcia swoich korzeni. Obeszliśmy całe stare miasto, kościoły, górę Trzech Krzyży, wieżę Giedymina i w końcu dnia już byliśmy nieprzytomni. Ale było warto, bo architektura i atmosfera tego miasta jest fantastyczna! ― dzielił się wrażeniami Tomasz Bartołd.
Z redakcji wycieczkowicze udali się na relaks do akwaparku i na zakupy do Akropolu. Dzisiaj natomiast planują dzień spędzić aktywnie i przed powrotem do Dobrego Miasta odwiedzić Troki.