Kandydaci na studia otrzymali pierwsze zaproszenia

W roku bieżącym podania o studia w podstawowej rekrutacji wypełniło 33 198 kandydatów         Fot. Marian Paluszkiewicz
W roku bieżącym podania o studia w podstawowej rekrutacji wypełniło 33 198 kandydatów Fot. Marian Paluszkiewicz

W czwartek, 23 lipca, kandydaci na studia zarejestrowani w litewskim ogólnym systemie rekrutacji LAMA BPO (Stowarzyszenie Litewskich Uczelni Wyższych do Ogólnej Rekrutacji) otrzymali od uczelni wyższych – uniwersytetów i kolegiów — pierwsze zaproszenia na studia. Są to zaproszenia na studia na miejscach finansowanych przez państwo, miejscach niefinansowanych przez państwo ze stypendium naukowym lub niefinansowanych.
— Otrzymałam właśnie maila: list z Uniwersytetu Wileńskiego, w którym jest napisane, że dostałam się na swój wymarzony kierunek – anglistykę – powiedziała dla „Kuriera” tegoroczna maturzystka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Greta Taukin. — Poinformowano mnie, że dostałam się na studia finansowane przez państwo (Greta złożyła angielski na 100 pkt. — od aut.) i że mogę już od piątku podpisać umowę z uczelnią. Od piątku, 24 lipca, uczelnie wyższe rozpoczynają podpisywanie umów z zaproszonymi kandydatami. W środę 29 lipca rozpocznie się 2 etap podstawowej rekrutacji, następnie zostanie ogłoszone dodatkowe przyjmowanie studentów.

Według danych LAMA BPO, w roku bieżącym podania o studia w podstawowej rekrutacji wypełniło 33 198 kandydatów (dla porównania w roku ubiegłym było ich  35 550). Wśród kandydatów na studia jest 20 466 tegorocznych maturzystów. Wstępnie państwo sfinansuje studia ponad 14 tys. studentów pierwszego roku, na miejsca niefinansowane przez państwo zaproszono 12 443 osoby.
W ogólnym systemie rekrutacji uczestniczą 43 uczelnie wyższe. Największą popularnością, podobnie jak w ubiegłym roku, cieszą się kierunki socjalne. Chęć studiowania na tym kierunku wyraziło 7 996 kandydatów, czyli 39,45 proc. Na drugim miejscu plasuje się biomedycyna – 4 663 zgłoszeń, czyli 23 proc. wszystkich chętnych. Kolejno na trzeciej pozycji znalazły się nauki technologiczne – 2 989 kandydatów (14,75 proc.). Dalej znalazły się nauki humanistyczne: 1 921 chętnych (9,48 proc.), także fizyka 1 755 (8,66 proc.) oraz sztuka 946 (4,67 proc.)

Największą siłę przyciągania miały w tym roku następujące uniwersytety: Uniwersytet Wileński (5 612 chętnych), Kowieński Uniwersytet Technologii (2 357), Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (2 301), Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowia (2 192), Uniwersytet im. Michała Romera (1 714).
Wśród kolegiów największą popularnością cieszyły się: Kolegium Kowieńskie (2 904), Kolegium Wileńskie (2 769), Kłajpedzkie Kolegium Państwowe (1 276), Wileńskie Kolegium Technologii i Designu (1 045), Szawelskie Kolegium Państwowe (683).  Chęć studiowania na uniwersytetach wyraziło 20 279 kandydatów (61 proc.), w kolegiach – 12 928 (39 proc.).  Najczęściej wybierane programy studiów na uniwersytetach to medycyna, prawo, ekonomia, systemy programów, politologia, systemy trenowania. W kolegiach częściej wybierane były kierunki takie jak kosmetologia, pielęgniarstwo, logistyka transportu, biznes międzynarodowy, techniczna eksploatacja samochodów, terapia piękna, gimnastyka lecznicza, księgowość.
Ostateczne wyniki I etapu rekrutacji na studia zostały ogłoszone 23 lipca.

Każdy kandydat mógł się z nimi zapoznać po zalogowaniu do swego podania w systemie informacyjnym LAMA BPO. Poza tym wszyscy kandydaci musieli otrzymać odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Umowy kandydatów na studia z uczelniami będą podpisywane od 24 lipca do 28 lipca przed godz. 17 (z wyjątkiem 26 lipca).  Podania na studia można będzie złożyć powtórnie podczas II etapu rekrutacji od 29 lipca o godz. 16 do 31 lipca o godz. 17. W tym okresie kandydaci na studia mogą też wypełnić lub skorygować podania o przyznanie celowego finansowania.
Print