Więcej

  Przedstawiciele władz gminy Szczecinek gościli w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

   Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy
  Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy

  W piątek, 1 lipca, Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedzili partnerzy z Polski, przedstawiciele władz Gminy Szczecinek.

  Goście zostali powitani przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść i Józefa  Szatkiewicza,  starosty  Gminy  Rudomino, pomyślnie  współpracującej  z Gminą Szczecinek.
  W 2014 roku nowo wybrane władze Gminy Szczecinek przybyły do Rejonu Wileńskiego, by zapoznać się i omówić możliwości dalszej współpracy. W samorządzie gościli nowo wybrany wójt gminy Ryszard Jasionas z żoną Renatą, Przewodniczący rady Henryk Wyszomirski i wiceprzewodniczący Ochotniczej Straży Pożarnej Marcin Wyszomirski.

  Podczas spotkania mer Maria Rekść  partnerom z sąsiedniego kraju opowiedziała o rejonie wileńskim, o tradycjach Wileńszczyzny a także przedstawiła dążenia Samorządu, realizowane projekty inwestycyjne. Z kolei wójt Gminy Szczecink Ryszard Jasionas przedstawił swoją ojczyznę, opowiedział o głównych celach. Rozmawiano o doświadczeniach współpracy, nowych realizowanych projektach unijnych, do których wspólnej realizacji zapraszał również Gminę Rudomino.
  Gmina Rudomino rejonu wileńskiego z Gminą Szczecinek współpracują od 2008 roku. Współpraca odbywa się w dziedzinach kultury i oświaty, sportu i turystyki, rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska a także w dziedzinie wymiany dobrego doświadczenia i rozpowszechniania wiedzy na płaszczyźnie samorządu terytorialnego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...