Przedstawiciele władz gminy Szczecinek gościli w rejonie wileńskim

 Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy
Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy

W piątek, 1 lipca, Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedzili partnerzy z Polski, przedstawiciele władz Gminy Szczecinek.

Goście zostali powitani przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść i Józefa  Szatkiewicza,  starosty  Gminy  Rudomino, pomyślnie  współpracującej  z Gminą Szczecinek.
W 2014 roku nowo wybrane władze Gminy Szczecinek przybyły do Rejonu Wileńskiego, by zapoznać się i omówić możliwości dalszej współpracy. W samorządzie gościli nowo wybrany wójt gminy Ryszard Jasionas z żoną Renatą, Przewodniczący rady Henryk Wyszomirski i wiceprzewodniczący Ochotniczej Straży Pożarnej Marcin Wyszomirski.

Podczas spotkania mer Maria Rekść  partnerom z sąsiedniego kraju opowiedziała o rejonie wileńskim, o tradycjach Wileńszczyzny a także przedstawiła dążenia Samorządu, realizowane projekty inwestycyjne. Z kolei wójt Gminy Szczecink Ryszard Jasionas przedstawił swoją ojczyznę, opowiedział o głównych celach. Rozmawiano o doświadczeniach współpracy, nowych realizowanych projektach unijnych, do których wspólnej realizacji zapraszał również Gminę Rudomino.
Gmina Rudomino rejonu wileńskiego z Gminą Szczecinek współpracują od 2008 roku. Współpraca odbywa się w dziedzinach kultury i oświaty, sportu i turystyki, rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska a także w dziedzinie wymiany dobrego doświadczenia i rozpowszechniania wiedzy na płaszczyźnie samorządu terytorialnego.