Więcej

  Uczestnicy międzynarodowego projektu Erasmus + „My culture, your culture, our culture“ odwiedzili Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Samorząd odwiedzili współpartnerzy międzynarodowego projektu Erasmus + Żłobka-Przedszkola w Mickunach Foto vrsa.lt

  27 czerwca goście z Grecji, Włoch, Polski i Portugalii, którzy współpracują z Żłobkiem-Przedszkolem w Mickunach rejonu wileńskiego, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Erasmus + „My culture, your culture, our culture“ odwiedzili Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Żłobek-Przedszkole w Mickunach w międzynarodowym projekcie Erasmus + uczestniczy od września 2008 roku. Podczas projektu wspólnie z nauczycielami i wychowawcami przedszkoli z Grecji, Włoch, Polski i Portugalii dzielą się dobrymi praktykami oraz zapoznają się z kulturami krajów zagranicznych poprzez taniec, gry, tradycje. Nacisk kładzie się na edukację w otoczeniu nietradycyjnym. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności z języka angielskiego, zdobywają doświadczenie w monitorowaniu działań innych europejskich instytucji wychowania przedszkolnego, wykonują zabawne zadania ze swoimi dziećmi, pogłębiają własną wiedzę i umiejętności w zakresie różnych kompetencji: poznawczych, społecznych i artystycznych. Dzieci chętnie uczestniczą w projekcie i obcują z dziećmi z innych krajów za pośrednictwem programu Skype, wysyłają do siebie listy i tworzą własne dzieła sztuki. Projekt trwa 2 lata i zakończy się w 2020 roku.

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść ciepło powitała koordynatorów i uczestników projektu z zagranicy. Mer, po pozdrowieniu licznie przybyłych gości, wyraziła zadowolenie, że Żłobek-Przedszkole w Mickunach aktywnie współpracuje w międzynarodowych projektach i zdobywa nową użyteczną wiedzę zarówno dla nauczycieli, jak i dzieci. Przybyłym po raz do rejonu wileńskiego mer opowiedziała o rejonie wileńskim, jego bogatej kulturze i ścisłej współpracy z zagranicą. Mer opowiedziała także o edukacji w rejonie wileńskim i wysiłkach podejmowanych przez Samorząd na rzecz poprawy i modernizacji instytucji edukacyjnych. „W tej chwili około 80 procent budynków instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego zostało odnowione. Odnowione budynki, odnowione pomieszczenia i nabyte narzędzia do nauki zapewniają lepsze warunki nie tylko do nauki, ale także do pracy“ – powiedziała z dumą mer.

  Wspólnie zgromadzeni przy okrągłym stole goście, przedstawiciele Samorządu i dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mickunach Bożena Stelmakowa dyskutowali o różnych kwestiach edukacyjnych, byli zainteresowani działalnością Samorządu i rejonem wileńskim. Nie brakowało wnikliwości i pierwszych wrażeń gości – jedna z przybyłych gości zauważyła, że rejon wileński wyróżnia się nie tylko swoim pięknym krajobrazem przyrodniczym, ale także popularyzowaną tolerancją dla kultury różnych narodów.
  Na zakończenie spotkania goście z mer Marią Rekść wymienili się prezentami i życzyli sobie nawzajem sukcesu w pracach. Na zakończenie spotkania gościom krótko zaprezentowano dużą salę Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie odbywają się posiedzenia Rady i są podejmowane ważne decyzje dla mieszkańców. Zostało pokazane również oratorium oraz przypomniano o intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...