Uczestnicy międzynarodowego projektu Erasmus + „My culture, your culture, our culture“ odwiedzili Samorząd Rejonu Wileńskiego

Samorząd odwiedzili współpartnerzy międzynarodowego projektu Erasmus + Żłobka-Przedszkola w Mickunach Foto vrsa.lt

27 czerwca goście z Grecji, Włoch, Polski i Portugalii, którzy współpracują z Żłobkiem-Przedszkolem w Mickunach rejonu wileńskiego, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Erasmus + „My culture, your culture, our culture“ odwiedzili Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Żłobek-Przedszkole w Mickunach w międzynarodowym projekcie Erasmus + uczestniczy od września 2008 roku. Podczas projektu wspólnie z nauczycielami i wychowawcami przedszkoli z Grecji, Włoch, Polski i Portugalii dzielą się dobrymi praktykami oraz zapoznają się z kulturami krajów zagranicznych poprzez taniec, gry, tradycje. Nacisk kładzie się na edukację w otoczeniu nietradycyjnym. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności z języka angielskiego, zdobywają doświadczenie w monitorowaniu działań innych europejskich instytucji wychowania przedszkolnego, wykonują zabawne zadania ze swoimi dziećmi, pogłębiają własną wiedzę i umiejętności w zakresie różnych kompetencji: poznawczych, społecznych i artystycznych. Dzieci chętnie uczestniczą w projekcie i obcują z dziećmi z innych krajów za pośrednictwem programu Skype, wysyłają do siebie listy i tworzą własne dzieła sztuki. Projekt trwa 2 lata i zakończy się w 2020 roku.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść ciepło powitała koordynatorów i uczestników projektu z zagranicy. Mer, po pozdrowieniu licznie przybyłych gości, wyraziła zadowolenie, że Żłobek-Przedszkole w Mickunach aktywnie współpracuje w międzynarodowych projektach i zdobywa nową użyteczną wiedzę zarówno dla nauczycieli, jak i dzieci. Przybyłym po raz do rejonu wileńskiego mer opowiedziała o rejonie wileńskim, jego bogatej kulturze i ścisłej współpracy z zagranicą. Mer opowiedziała także o edukacji w rejonie wileńskim i wysiłkach podejmowanych przez Samorząd na rzecz poprawy i modernizacji instytucji edukacyjnych. „W tej chwili około 80 procent budynków instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego zostało odnowione. Odnowione budynki, odnowione pomieszczenia i nabyte narzędzia do nauki zapewniają lepsze warunki nie tylko do nauki, ale także do pracy“ – powiedziała z dumą mer.

Wspólnie zgromadzeni przy okrągłym stole goście, przedstawiciele Samorządu i dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mickunach Bożena Stelmakowa dyskutowali o różnych kwestiach edukacyjnych, byli zainteresowani działalnością Samorządu i rejonem wileńskim. Nie brakowało wnikliwości i pierwszych wrażeń gości – jedna z przybyłych gości zauważyła, że rejon wileński wyróżnia się nie tylko swoim pięknym krajobrazem przyrodniczym, ale także popularyzowaną tolerancją dla kultury różnych narodów.
Na zakończenie spotkania goście z mer Marią Rekść wymienili się prezentami i życzyli sobie nawzajem sukcesu w pracach. Na zakończenie spotkania gościom krótko zaprezentowano dużą salę Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie odbywają się posiedzenia Rady i są podejmowane ważne decyzje dla mieszkańców. Zostało pokazane również oratorium oraz przypomniano o intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim.