Więcej

  Instytucjom oświatowym Samorządu Rejonu Wileńskiego do nauczania na odległość zostały rozdane tablety

  Czytaj również...

  Narodowa Agencja Edukacji przekazała 625 tabletów z kartami internetowymi do zapewnienia nauki na odległość dla uczniów placówek oświatowych rejonu wileńskiego
  Foto.vrsa.lt

  14 kwietnia do Samorządu Rejonu Wileńskiego dotarła ważna przesyłka sprzętu komputerowego – otrzymano 625 tabletów do zapewnienia nauki na odległość.
  Dostarczone przez Narodową Agencję Edukacji tablety z kartami internetowymi zostały rozdane samorządowym instytucjom edukacyjnym prowadzącym edukację podstawową i średnią. W te środki dla zapewnienia nauki na odległość zostaną wyposażeni uczniowie z rodzin o niskich dochodach lub z rodzin wielodzietnych, które nie mają sprzętu komputerowego ani połączenia z Internetem.

  „Po ogłoszeniu kwarantanny dyrektorowie placówek oświatowych rejonu wileńskiego natychmiast rozpoczęli przygotowania do nauki na odległość, przepytali uczniów, ile mają telefonów komórkowych i komputerów, jaka jest jakość używanego Internetu i ile sprzętu komputerowego brakuje. W celu zapewnienia, ażeby wszyscy uczniowie samorządowych szkół rejonu wileńskiego mieli niezbędne środki do nauki na odległość, skontaktowano się z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu. I już mamy ponad 600 tabletów” – mówi Sofia Segen, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Według list uczniów, sporządzonych przez placówki oświatowe, liczba rozdzielanych tabletów jednej placówce oświatowej wynosiła od 3 do 70. Po zakończeniu kwarantanny sprzęt komputerowy będzie nadal używany do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych.

  Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu podczas kwarantanny, od 30 marca w rejonie wileńskim, podobnie jak w całym kraju, nauczanie w placówkach przedszkolnych, wczesnoszkolnych, szkołach początkowych, podstawowych, średnich i edukacja formalna odbywa się na odległość.
  Według kierowniczki Wydziału Oświaty Sofii Segen proces nauczania w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego przebiega dość sprawnie. „Chociaż początek nie był łatwy, a nauka na odległość w skali całego naszego rejonu była nowością, problemy techniczne zostały rozwiązane. Kierownicy instytucji edukacyjnych i nauczyciele radzą sobie z nowymi wyzwaniami, a prace trwają z całą możliwą wydajnością. Nauczanie odbywa się różnymi metodami, organizuje się pracę grupową w przestrzeniach wirtualnych, organizuje się nauczanie samodzielne, wideokonferencje i zintegrowane lekcje przedmiotowe.” – mówi kierownik Wydziału Oświaty.
  Kierowniczka dodaje również, że istnieje stała współpraca z dyrektorami placówek oświatowych rejonu – organizowane są wideokonferencje w celu omówienia procesu nauczania i rozwiązywania pojawiających się problemów. „Cieszę się, że w tym niezwykłym czasie dla nas wszystkich odczuwamy poczucie wspólnoty, wsparcia i wzajemnej pomocy. Trwa nie tylko współpraca i wymiana dobrych praktyk między nauczycielami, ale także aktywna współpraca między nauczycielami i rodzicami. To jest bardzo satysfakcjonujące.” – mówi S. Segen.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...