Instytucjom oświatowym Samorządu Rejonu Wileńskiego do nauczania na odległość zostały rozdane tablety

Narodowa Agencja Edukacji przekazała 625 tabletów z kartami internetowymi do zapewnienia nauki na odległość dla uczniów placówek oświatowych rejonu wileńskiego
Foto.vrsa.lt

14 kwietnia do Samorządu Rejonu Wileńskiego dotarła ważna przesyłka sprzętu komputerowego – otrzymano 625 tabletów do zapewnienia nauki na odległość.
Dostarczone przez Narodową Agencję Edukacji tablety z kartami internetowymi zostały rozdane samorządowym instytucjom edukacyjnym prowadzącym edukację podstawową i średnią. W te środki dla zapewnienia nauki na odległość zostaną wyposażeni uczniowie z rodzin o niskich dochodach lub z rodzin wielodzietnych, które nie mają sprzętu komputerowego ani połączenia z Internetem.

„Po ogłoszeniu kwarantanny dyrektorowie placówek oświatowych rejonu wileńskiego natychmiast rozpoczęli przygotowania do nauki na odległość, przepytali uczniów, ile mają telefonów komórkowych i komputerów, jaka jest jakość używanego Internetu i ile sprzętu komputerowego brakuje. W celu zapewnienia, ażeby wszyscy uczniowie samorządowych szkół rejonu wileńskiego mieli niezbędne środki do nauki na odległość, skontaktowano się z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu. I już mamy ponad 600 tabletów” – mówi Sofia Segen, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Według list uczniów, sporządzonych przez placówki oświatowe, liczba rozdzielanych tabletów jednej placówce oświatowej wynosiła od 3 do 70. Po zakończeniu kwarantanny sprzęt komputerowy będzie nadal używany do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu podczas kwarantanny, od 30 marca w rejonie wileńskim, podobnie jak w całym kraju, nauczanie w placówkach przedszkolnych, wczesnoszkolnych, szkołach początkowych, podstawowych, średnich i edukacja formalna odbywa się na odległość.
Według kierowniczki Wydziału Oświaty Sofii Segen proces nauczania w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego przebiega dość sprawnie. „Chociaż początek nie był łatwy, a nauka na odległość w skali całego naszego rejonu była nowością, problemy techniczne zostały rozwiązane. Kierownicy instytucji edukacyjnych i nauczyciele radzą sobie z nowymi wyzwaniami, a prace trwają z całą możliwą wydajnością. Nauczanie odbywa się różnymi metodami, organizuje się pracę grupową w przestrzeniach wirtualnych, organizuje się nauczanie samodzielne, wideokonferencje i zintegrowane lekcje przedmiotowe.” – mówi kierownik Wydziału Oświaty.
Kierowniczka dodaje również, że istnieje stała współpraca z dyrektorami placówek oświatowych rejonu – organizowane są wideokonferencje w celu omówienia procesu nauczania i rozwiązywania pojawiających się problemów. „Cieszę się, że w tym niezwykłym czasie dla nas wszystkich odczuwamy poczucie wspólnoty, wsparcia i wzajemnej pomocy. Trwa nie tylko współpraca i wymiana dobrych praktyk między nauczycielami, ale także aktywna współpraca między nauczycielami i rodzicami. To jest bardzo satysfakcjonujące.” – mówi S. Segen.