W czerwcu w rejonie wileńskim będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu w rejonie wileńskim będzie zorganizowane zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy.

Podajemy harmonogram zbiórki odpadów na terytorium obsługiwanym przez ZSA „Nemėžio komunalininkas”. W najbliższym czasie opublikujemy harmonogram zbiórki na terytorium obsługiwanym przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.

Gmina

Data

Pogiry

1 czerwca

ul. Durpių 17, w. Pogiry

ul. Kaštonų 19, w. Pogiry

ul. Kaštonų 27, w. Pogiry

ul. Krantinės 11C, w. Wojdaty

ul. Parko, w. Biała Waka

ul. Miško, w. Biała Waka

WO „Pagiriai”, w. Melachowicze

WO „Vyšnelė-1”, w. Wojra

WO „Vyšnelė-1”, w. Mikaszuny

WO „Ekspresas”, w. Mikaszuny

WO „Vokės”, w. Popiszki

Czarny Bór

4 czerwca

ul. Miško, w. Wołczuny.

ul. Geležinkeliečių, w. Wołczuny.

ul. Draugystės, w. Wołczuny

ul. Šv. Uršulės 25, w. Czarny Bór (w punkcie końcowym kotłowni)

Mariampol

9 czerwca

ul. Liepų 24, w. Mariampol

w. Piktokańce, przed ulicą Miško 5 (za drogą)

ul. Venckovičiaus, w. Rakańce

ul. Vilniaus,w Porudomino (obok cmentarza)

w. Tereszyszki (obok cmentarza)

ul. Kalvelių, w. Kowalczuki (obok sklepu)

w. Nowe Kowalczuki, ul. 3-oji ir 5-oji

Atžalynas-2, 2-3 miejsca

w. Akmeniszki, ul. Vieversių 2-oji

WO „Lita”

w. Akmeniszki, ul. Aguonų 6, 21

w. Akmeniszki, ul. Centrinė 6, WO „Karklas”

w. Akmeniszki, za ul. Akmenėlių 5-oji 2

Rudomino

12 czerwca

w. Rudomino (obok cmentarza)

w. Rudomino, ul. Mokyklos 9 (obok budynku gospodarczego)

w. Kalwiszki, skrzyżowanie ulic Tarybos i Šilo

w. Rudomino, ul. Žaibo. (w pobliżu garaży)

WO „Eglė”

WO „Gegužinė”

w. Szwajcary

w. Daubiany

Niemież

16 czerwca

w. Skojdziszki

w. Pakalniszki (na drodze Szumskiej za przejściem, przy wjeździe do wsi)

w. Niemież, ul. Kelininkų.

w. Niemież, ul. Statybininkų

w. Kuprianiszki (na zakręcie do stacji benzynowej Lingė)

Ambulatorium w Niemieżu, ul. Kelininkų 3

Szaterniki

18 czerwca

w. Wieluciany, al. Liepų (przy stacji transformatorowej)

w. Grygajcie (obok boiska sportowego)

w. Kiwiszki, ul. Didžioji (obok przejazdu)

Rukojnie

22 czerwca

ul. Vilniaus (na zakręcie do Mickun)

w. Juodiškių k., SB „Kosmonautas”

Miedniki

23 czerwca

w. Miedniki, ul. Šiaurinės 1

Kowalczuki

25 czerwca

w. Kowalczuki, ul. Margių

w. Kowalczuki, ul. Sodų

Szumsk, ul. Mėnulio (obok cmentarza)

Mickuny

30 czerwca

Mickuny, ul. Mickūnų (w pobliżu budynku urzędu gminy)

w. Gałgi, na skrzyżowaniu ul. M. Koperniko i ul. Mokyklos

Ławaryszki

26 czerwca

w. Ławaryszki, ul. Liepos 6 (na placu obok budynku urzędu gminy)

U mieszkańców będą zbierane stare meble i sprzęty, urządzenia sanitarne, sprzęt gospodarstwa domowego i odpady niebezpieczne, powstałe w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, akumulatory, resztki rozpuszczalników, lakierów, farb, produkty chemii gospodarczej, odpady zawierające rtęć, zużyte smary, filtry oleju i inne odpady produktów naftowych.

Mieszkańcy proszeni są o pozostawienie odpadów w punktach zbiórki (pod powyższymi adresami) na placach kontenerów. O dokładnej lokalizacji zbiórki odpadów mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji w swojej gminie lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”, dzwoniąc pod numer telefonu (85) 2350 398.

Należy pamiętać, że odpady z budowy i rozbiórki (odpady z remontów mieszkań i odpady z porządkowania zagród) nie będą zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane nieodpłatnie w dużych punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w rejonie wileńskim: we wsi Wieluciany (gmina Szaterniki), tel. 8 618 06547 lub we wsi Grykienie (gmina Suderwie.), tel. 8 687 88592. Informacje na temat godzin otwarcia tych placów, przyjęcia odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aiksteles/.