Więcej

  W czerwcu w rejonie wileńskim będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne

  Czytaj również...

  Uprzejmie informujemy, że w czerwcu w rejonie wileńskim będzie zorganizowane zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy.

  Podajemy harmonogram zbiórki odpadów na terytorium obsługiwanym przez ZSA „Nemėžio komunalininkas”. W najbliższym czasie opublikujemy harmonogram zbiórki na terytorium obsługiwanym przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.

  Gmina

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Data

  Pogiry

  1 czerwca

  ul. Durpių 17, w. Pogiry

  ul. Kaštonų 19, w. Pogiry

  ul. Kaštonų 27, w. Pogiry

  ul. Krantinės 11C, w. Wojdaty

  ul. Parko, w. Biała Waka

  ul. Miško, w. Biała Waka

  WO „Pagiriai”, w. Melachowicze

  WO „Vyšnelė-1”, w. Wojra

  WO „Vyšnelė-1”, w. Mikaszuny

  WO „Ekspresas”, w. Mikaszuny

  WO „Vokės”, w. Popiszki

  Czarny Bór

  4 czerwca

  ul. Miško, w. Wołczuny.

  ul. Geležinkeliečių, w. Wołczuny.

  ul. Draugystės, w. Wołczuny

  ul. Šv. Uršulės 25, w. Czarny Bór (w punkcie końcowym kotłowni)

  Mariampol

  9 czerwca

  ul. Liepų 24, w. Mariampol

  w. Piktokańce, przed ulicą Miško 5 (za drogą)

  ul. Venckovičiaus, w. Rakańce

  ul. Vilniaus,w Porudomino (obok cmentarza)

  w. Tereszyszki (obok cmentarza)

  ul. Kalvelių, w. Kowalczuki (obok sklepu)

  w. Nowe Kowalczuki, ul. 3-oji ir 5-oji

  Atžalynas-2, 2-3 miejsca

  w. Akmeniszki, ul. Vieversių 2-oji

  WO „Lita”

  w. Akmeniszki, ul. Aguonų 6, 21

  w. Akmeniszki, ul. Centrinė 6, WO „Karklas”

  w. Akmeniszki, za ul. Akmenėlių 5-oji 2

  Rudomino

  12 czerwca

  w. Rudomino (obok cmentarza)

  w. Rudomino, ul. Mokyklos 9 (obok budynku gospodarczego)

  w. Kalwiszki, skrzyżowanie ulic Tarybos i Šilo

  w. Rudomino, ul. Žaibo. (w pobliżu garaży)

  WO „Eglė”

  WO „Gegužinė”

  w. Szwajcary

  w. Daubiany

  Niemież

  16 czerwca

  w. Skojdziszki

  w. Pakalniszki (na drodze Szumskiej za przejściem, przy wjeździe do wsi)

  w. Niemież, ul. Kelininkų.

  w. Niemież, ul. Statybininkų

  w. Kuprianiszki (na zakręcie do stacji benzynowej Lingė)

  Ambulatorium w Niemieżu, ul. Kelininkų 3

  Szaterniki

  18 czerwca

  w. Wieluciany, al. Liepų (przy stacji transformatorowej)

  w. Grygajcie (obok boiska sportowego)

  w. Kiwiszki, ul. Didžioji (obok przejazdu)

  Rukojnie

  22 czerwca

  ul. Vilniaus (na zakręcie do Mickun)

  w. Juodiškių k., SB „Kosmonautas”

  Miedniki

  23 czerwca

  w. Miedniki, ul. Šiaurinės 1

  Kowalczuki

  25 czerwca

  w. Kowalczuki, ul. Margių

  w. Kowalczuki, ul. Sodų

  Szumsk, ul. Mėnulio (obok cmentarza)

  Mickuny

  30 czerwca

  Mickuny, ul. Mickūnų (w pobliżu budynku urzędu gminy)

  w. Gałgi, na skrzyżowaniu ul. M. Koperniko i ul. Mokyklos

  Ławaryszki

  26 czerwca

  w. Ławaryszki, ul. Liepos 6 (na placu obok budynku urzędu gminy)

  U mieszkańców będą zbierane stare meble i sprzęty, urządzenia sanitarne, sprzęt gospodarstwa domowego i odpady niebezpieczne, powstałe w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, akumulatory, resztki rozpuszczalników, lakierów, farb, produkty chemii gospodarczej, odpady zawierające rtęć, zużyte smary, filtry oleju i inne odpady produktów naftowych.

  Mieszkańcy proszeni są o pozostawienie odpadów w punktach zbiórki (pod powyższymi adresami) na placach kontenerów. O dokładnej lokalizacji zbiórki odpadów mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji w swojej gminie lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”, dzwoniąc pod numer telefonu (85) 2350 398.

  Należy pamiętać, że odpady z budowy i rozbiórki (odpady z remontów mieszkań i odpady z porządkowania zagród) nie będą zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane nieodpłatnie w dużych punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w rejonie wileńskim: we wsi Wieluciany (gmina Szaterniki), tel. 8 618 06547 lub we wsi Grykienie (gmina Suderwie.), tel. 8 687 88592. Informacje na temat godzin otwarcia tych placów, przyjęcia odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...