Poluzowanie kwarantanny: zielone światło dla imprez masowych

Wraz z 1 czerwca nastąpiło dalsze poluzowanie warunków kwarantanny
Fot. Marian Paluszkiewicz

Od poniedziałku na Litwie jeszcze bardziej zostały złagodzone warunki kwarantanny: zezwala się na imprezy masowe, otwiera się więcej granic dla obcokrajowców, a uczniowie starszych klas mogą wrócić do szkół.

Decyzją rządu od 1 do 15 czerwca mogą być organizowane kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub inne wydarzenia z udziałem widzów. Szacuje się, że w wydarzeniach odbywających się w otwartej przestrzeni może wziąć udział maksymalnie 300 widzów, w zamkniętych przestrzeniach – nie więcej niż 100. Później liczba widzów może wzrosnąć. Wszyscy odwiedzający wydarzenia są zobowiązani do noszenia środków ochronnych nosa i ust, trzymania się od siebie na odległości co najmniej jednego metra na otwartych przestrzeniach i dwóch metrów – w zamkniętych. Wymagania dotyczące zachowania dystansu nie dotyczą członków rodziny.

Starsi uczniowie już mogą wracać do zajęć w klasach. Decyzję, dotyczącą wznowienia lekcji w szkołach, pozostawiono samorządom. Dzieci uczestniczące w grupach i obozach letnich nie będą już musiały trzymać się w odległości metra od siebie. Zniesiony został wymóg zapewnienia powierzchni co najmniej 5 metrów kwadratowych na osobę, a także wskazanie, że w działalności jednej grupy może uczestniczyć do 15 dzieci. Pracownicy nie muszą już nosić masek na twarz.
O jedną godzinę, do 23:00, wydłużają się godziny otwarcia kawiarni, restauracji, barów, klubów nocnych.

Ponadto decyzją rządu od czerwca otwierane są granice Litwy z tymi krajami, w których częstotliwość występowania zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodni wynosiła od 15 do 25 przypadków na 100 000 mieszkańców. Osoby, przybywające na Litwę z takich krajów, będą zobowiązane do izolowania się przez dwa tygodnie. Jeżeli liczba zachorowań w kraju nie przekracza 15 przypadków na 100 000 mieszkańców, obywatele tego kraju nie będą podlegać izolacji.

Lista krajów będzie podawana do publicznej wiadomości przez ministra zdrowia w każdy poniedziałek.

Od 1 czerwca nie jest konieczna izolacja osób, przybywających z Polski, Luksemburga, Niderlandów, Włoch, Danii, Rumunii, Francji, Finlandii, Niemiec, Czech, Estonii, Austrii, Bułgarii, Łotwy, Węgier, Norwegii, Szwajcarii, Cypru, Grecji, Islandii, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Liechtensteinu.

14-dniowa izolacja obowiązuje natomiast osoby przybywające z Malty, Irlandii, Hiszpanii. Zabrania się wjazdu na Litwę obywatelom z Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Belgii, obywateli Litwy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Listy publikowane w poniedziałki nie będą stałe – będą mogły się zmienić w zależności od sytuacji. Kraje, które znalazły się na liście w jednym tygodniu, w następnym mogą być z niej usunięte, jeśli sytuacja się pogorszy.
Poza tym, od północy 1 czerwca zostały zniesione kontrole graniczne między Litwą a Łotwą, które były przeprowadzane od początku ogłoszenia kwarantanny. Zniesienie kontroli oznacza, że osoba może opuścić Łotwę lub wjechać do wspomnianego kraju w dowolnym miejscu, nie będzie tu więcej stałych procedur kontrolnych.
W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby na Litwie wykryto trzy nowe przypadki koronawirusa. Łączna liczba zachorowań sięga 1 678. Obecnie chorują 363 zakażone osoby, 1 236 wyzdrowiało. Z powodu koronawirusa zmarło 70 osób. W izolacji obecnie przebywa 336 osób.
W celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, kwarantanna została ogłoszona na Litwie 16 marca, w ubiegłą środę została przedłużona do 16 czerwca.

Opr. A.P. na podst.: BNS, sam.lt