140
Polskie nazwiska — rozdwojenie jaźni rządzących konserwatystów