Rozmowa redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego” Roberta Mickiewicza z prezesem zarządu „Kuriera Wileńskiego” Zygmuntem Klonowskim

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Girl in a jacket

Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz
Prezes zarządu „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski